Blogi

Ministeriöt kehittämään ympäristökasvatusta – yhteistyötä tarvitaan myös globaalikasvatukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö ryhtyvät yhteistyöhön ympäristökasvatuksen kehittämiseksi. Mukaan istuisi hyvin myös globaalin vastuun näkökulma.

Teksti: Sanna Rekola

Ministeriöt ovat asettaneet työryhmän, jonka tarkoituksena on pohtia ympäristökasvatuksen kehittämistarpeita huhtikuun alkuun 2015 mennessä. Toimeksiantoon sisältyy myös kulttuuriympäristökasvatus sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Työryhmä laatii esityksen jatkotoimenpiteistä, joiden toimeenpanosta ministeriöt tekevät erillisen päätöksen.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta maailman ympäristötietoisin kansakunta. Ministeriöiden mukana tätä voidaan edistää lisäämällä erityisesti lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä edistämällä heidän osallistumismahdollisuuksiaan.

Aloite on tervetullut, mutta ideaalitilanteessa ympäristökasvatuksen rinnalle nostettaisiin myös globaalin vastuun kysymykset. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arvioinnin suosituksissa esitetään kansallista koordinaatiota globaalikasvatuksen kehittämiseksi. Ohjelmassa ja sen arvioinnissa globaalikasvatuksen nähdään sisältävän myös kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen näkökulmat.

Toivottavaa olisi myös, että työryhmä hyödyntäisi järjestöjen asiantuntemusta jatkotoimenpiteitä pohtiessaan, vaikka työryhmässä itsessään ei järjestökentän edustajia olekaan.

Lisätietoja

OKM:n tiedote 4.2.2015: Ympäristökasvatuksen kehittämiseksi ympäristöministeriön sekä ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä
OKM: Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma (2007)
OKM: Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman arviointi (2011)

Uusimmat artikkelit