kuvassa Agenda 2030 -teemainen jalkapallo.
Blogi

Missä mennään OKM:n kestävän kehityksen linjauksen valmistelussa?

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen linjausta valmisteltiin kevään aikana kolmessa työpajassa, joissa debatoitiin innokkaasti kestävän kehityksen edellytyksistä ja peräänkuulutettiin rohkeutta tarttua reippaasti toimeen. Linjauksen on määrä valmistua ensi syksynä.

Teksti: Sanna Rekola Kuva: Iina Leppäaho / Kepa

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kestävän kehityksen linjausprosessin ensimmäinen vaihe on viety ansiokkaasti maaliin. Kevään aikana järjestettiin kolme työpajaa, joissa etsittiin ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Työpajojen teemat olivat osallisuus, osaaminen ja vastuullisuus.

Työpajojen lisäksi keskustelua käytiin aktiivisesti verkkoalustalla, jonne pajat fasilitoinut Gaia Consulting kokosi aineistot osallistujien kommentoitavaksi.

Kepan asiantuntijat olivat mukana jokaisessa työpajassa. Tässä tiivis katsauksemme työpajojen antiin.

Osallisuus

Ensimmäisessä työpajassa (27.4.) kestävää kehitystä lähestyttiin osallisuuden näkökulmasta. Osallisuus nähtiin sekä kestävän kehityksen keinona että päämääränä. Kestävän kehityksen toteutuminen edellyttää sitä, että kaikki voivat omalta osaltaan olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Miten tämä voidaan varmistaa?

Osallisuus edellyttää yksilöltä aktiivisuutta. Tarvitaan taitoja osallistua ja vaikuttaa ja tunnetta kuulua joukkoon.
Osallisuuden toteutumiseksi yhteiskunnan on tarjottava kansalaisille tiloja osallistua ja vaikuttaa.
Osallisuutta voidaan vahvistaa myös kiinnittämällä huomioita siihen, miten kestävästä kehityksestä viestitään. Tarinat on rakennettava siten, että jokainen löytää niistä oman paikkansa.

Osaaminen

Toisessa työpajassa (25.5.) keskityttiin kestävän kehityksen osaamiseen. Minkälaista osaamista kestävä kehitys edellyttää? Miten osaamista voidaan vahvistaa ja kenen toimesta?

Kestävä kehitys edellyttää monenlaista osaamista: kriittistä ajattelua, yhteistyötaitoja, oppimisen osaamista, eettistä arviointikykyä, systeemiajattelua, erilaisia käytännön taitoja sekä tietenkin ymmärrystä kestävästä kehityksestä.
Osaamisen kehittämiseen tarvitaan kaikkia yhteiskunnan sektoreita. Tutkimuksella on oma tärkeä roolinsa. Yhteistyöllä päästään hyviin tuloksiin.
Osaaminen edellyttää avoimesti saatavilla olevaa tietoa ja monimuotoisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.
Kestävä kehitys kuuluu kaikille. Kouluissa tehtävä globaalikasvatus ei riitä. Lapsille ja nuorille suunnatun laadukkaan koulutuksen lisäksi tulee panostaa elinikäiseen oppimiseen.

Vastuullisuus

Kolmannessa työpajassa (5.6.) paneuduttiin vastuullisuuteen. Aito vastuu kestävästä kehityksestä tarkoittaa organisaatioissa kaikkien tasojen sitoutumista kestävyyteen. Vastuullisuus edellyttää toimintakulttuuritason muutoksia.

Kestävää kehitystä on ajateltava holistisesti kaikki sen ulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) huomioiden. On myös muistettava katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen.
Vastuullisuutta voidaan edistää hyödyntämällä erilaisia vastuullisuusohjelmia ja sertifikaatteja.
Radikaaleja uudistajia on nostettava esille, rohkaistava kokeiluihin, yhteiskehittämiseen ja uusien tulevaisuuksien rakentamiseen.
Vastuullisuus ei toteudu itsestään. Niin formaalin kuin non-formaalin kasvatuksen ja koulutuksen alalla on tarpeen allokoidaa työaikaa kestävän kehityksen haltuunottamiseen.
Vastuullisuutta voidaan vauhdittaa myös ottamalla kestävä kehitys mukaan OKM:n avustusten ehtoihin. Ministeriö voi tulosohjauksessaan edellyttää kestäviä toimintatapoja omilta sidosryhmiltään.

Miten linjausprosessi jatkuu?

OKM:n kestävän kehityksen linjauksen on määrä valmistua syksyllä. Tätä ennen on odotettavissa, että linjausluonnos saadaan lausuntokierrokselle. Saammeko linjaukseen monen toimijan peräänkuuluttamaa konkretiaa? Uskallammeko olla riittävän rohkeita? Tätä sopii toivoa.

Lisätietoa

Linjausprosessin verkkosivu: okmkeke.wordpress.com
Globaalikasvatus.fi: Kestävän kehityksen kasvatuksen linjausprosessi alkoi työpajalla osallisuudesta (4.5.2018)
Globaalikasvatus.fi: Pyöreän pöydän tapaaminen aloitti kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelun (14.11.2017)
Globaalikasvatus.fi: OKM kutsuu toimijat edistämään kestävän kehityksen kasvatusta yhdessä (6.10.2017)
Globaalikasvatuksen asiantuntija Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi

Uusimmat artikkelit