Kuvassa ryhmä ihmisiä katsoo kameraan suuren kehyksen läpi.
Blogi

”Vaikeitakin aiheita kannattaa ottaa käsittelyyn” – Suomen Partiolaisten edustaja kannustaa kärsivällisyyteen ja yhteistyöhön

Uudessa blogisarjassa järjestöt kertovat kokemuksistaan ja jakavat oppejaan. Sarjan avaa Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.

Teksti: Anni Piiroinen Kuva: Sara Rissanen

Tänään alkavassa blogisarjassa annamme äänen globaalikasvatusta tekeville järjestöille. Sarjan avulla pyrimme jakamaan järjestöjen oppeja, oivalluksia ja vinkkejä globaalikasvatukseen.

Yhteistyön tärkeyttä painottaa myös ensimmäiseen blogiin haastateltu Jenni Viitanen, joka toimii kansainvälisten asioiden koordinaattorina Suomen Partiolaisissa. Viitanen kertoo, mikä asema globaalikasvatuksella on partion toiminnassa, ja kannustaa järjestöjä tekemään enemmän yhdessä.

1. Mitä globaalikasvatus tarkoittaa Suomen Partiolaisille?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua. Meidän päämäärämme on kasvattaa vastuuntuntoisia, aktiivisia ja itsenäisiä yksilöitä, jotka tuntevat kuuluvansa paikallisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin yhteisöihin.

Suomen Partiolaisten globaalikasvatuksen tavoite on painottaa maailmankansalaisuutta ja herättää nuorissa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja paremmin ihmisoikeuksia kunnioittavaa maailmaa. Globaalikasvatus on osa partion omia kasvatustavoitteita eli ydintoimintaamme sisäänrakennettua.

Meillä on ollut useita Ulkoministeriön rahoittamia globaalikasvatushankkeita. Tämän hetken hanke on ”Globaalit muuttoliikkeet – nuorten tietämyksen ja ymmärryksen kasvattaminen”. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä globaaleista muuttoliikkeistä. Se antaa nuorille uusia työkaluja ja näkökulmia, jotka auttavat osallistumaan maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimintaan.

Partiolla on globaalikasvatuksen kannalta tärkeä asema, koska meillä on läpileikkaava vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan laajan, valtakunnallisen jäsenistön ansiosta. Siihen liittyy velvollisuus, mutta myös suuri mahdollisuus tarttua ajan haasteisiin.

2. Minkälaisia onnistumisia olette kokeneet globaalikasvatuksessa?

Nykyisessä hankkeessa olemme onnistuneet etenkin monialaisen yhteistyön hyödyntämisessä. Meillä on ollut hienoa yhteistyötä Suomen pakolaisavun ja IOM:n (International Organization for Migration) kanssa. Olemme pystyneet hyödyntämään jokaisen järjestön vahvuuksia.

Globaalikasvatusta tehdään tulevaisuudessa toivottavasti entistä enemmän yli järjestö- ja sektorirajojen. Tämänhetkisen hankkeemme Yli rajojen -oppaan kokoaminen perustui ajatukseen koota sellainen materiaalipaketti, jota kuka tahansa partion ulkopuolellakin voi hyödyntää.

3. Minkälaisia oivalluksia nuorilla on ollut?

Nuori ei heti välttämättä tiedä, miten aihetta käsittelisi, tai ei pysty välittömästi sanottamaan oppimaansa. Kuitenkin meille tulee paljon palautetta, että olipas kivaa tällaisen jutun kautta puhua näistä asioista.

Tosi usein nuoret kysyvät, miten he voivat auttaa ja muuttaa asioita. Globaalikasvatusta tekevälle järjestölle on mahtava tulos itsessään, jos uuden tiedon ja työkalujen saamisen lisäksi nuori haluaa aidosti aktivoitua maailmankansalaisena.

Vaikeitakin aiheita kannattaa ottaa käsittelyyn. Partiossa ja muualla nuorisokentällä järjestetään paljon kaikkea kivaa. Globaalikasvatuksen teemat eivät välttämättä heti herätä sellaista reaktiota, että tämä oli siistein juttu ikinä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että aiheet ja aktiviteetit olisivat vähemmän mielekkäitä ja palkitsevia.

4. Minkälaisia vaikeuksia olette kohdanneet?

Kuten kaikissa hankkeissa, haasteemme on ollut saada projektien sisällöt ja toimintamallit juurrutettua organisaation perustoimintaan. Pitää miettiä, mitä tapahtuu, kun hanke loppuu. Miten teemaa voidaan ylläpitää ja kehittää?

Tämä on varmasti kaikkien globaalikasvatusta tekevien järjestöjen tavoite nyt, kun VGK-tuen jatkuminen on ollut vaakalaudalla. Tuen lakkauttaminen olisi todella harmillista. Monelle pienelle järjestölle VGK-rahoitus on globaalikasvatustoiminnan elinehto.

5. Minkä vinkin antaisit globaalikasvatusta tekevälle järjestölle?

Älä lähde tekemään yksin. Globaalikasvatuksessa pitäisi entistä enemmän tehdä järjestöjen välistä ja myös eri sektorien välistä yhteistyötä. Ihan liian pitkään me olemme järjestöinä yrittäneet tehdä kukin tahoillamme jotain omaa sen sijaan, että tekisimme yhdessä.

Järjestöillä on hallussaan loputon määrä materiaalia ja verkostoja ympäri maata. Kaikkien etu on, että globaalikasvatuksen kohderyhmä tulee suuremmaksi ja järjestöt oppivat toisiltaan.

Uusimmat artikkelit