Blogi

Mitä ihminen tarvitsee?

Teksti: Sanna Rekola

Mitä ihminen tarvitsee? on ulkoministeriön kehitysviestinnän viestintäkampanja, jonka tarkoituksena on saada ihmiset pohtimaan, mitä oikeastaan tarvitaan hyvään elämään.

Teollisuusmaissa elää vain viidennes maailman väestöstä, mutta tuotamme liki puolet ilmastolle haitallisista päästöistä ja käytämme valtaosan maapallon luonnonvaroista. Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin neljä maapalloa täyttämään maailman nykyisen väestön tarpeet. Ylikulutuksen seurauksena luonnonvarat vähenevät vähenemistään, jätemäärät kasaantuvat ja ilmasto muuttuu.
Mitä ihminen tarvitsee? -kampanjan tavoite on herättää ihmiset ajattelemaan omia arkisia valintojaan ja niiden vaikutuksia myös muualla maailmassa elävien ihmisten elämään.
Kampanjan lähtökohtana on hallituksen kehityspoliittisen ohjelman (2007) painottama kestävän kehityksen periaate: Ihmiskunnan nykyiset tarpeet tulee tyydyttää siten, että ei heikennetä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan.
Luonnontaloudellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen täytyy siis olla keskenään tasapainossa eikä mikään ulottuvuuksista saa painottua toisten kustannuksella. Käytännössä pyrkimys kestävään kehitykseen edellyttää syvällisiä muutoksia myös länsimaisissa tuotanto-, kulutus- ja elintavoissa.
Miten sinä asut, liikut, syöt ja kulutat? Entä miten tapasi vaikuttavat ilmastonmuutokseen, ihmisoikeuksien toteutumiseen ja globaaliin köyhyyteen?
Kulutustapoja on monenlaisia – ja niitä voi aina muuttaa. Kestävä kehitys alkaa kotoa.

Mittaa maailmasi osoitteessa: www.mittaamaailmasi.fi

Uusimmat artikkelit