Blogi

Monikielinen verkkopalvelu maahanmuuttajille uudistuu

Teksti: Anna-Maija Sorjanen

Maahanmuuttajille suunnattu 15-kielinen Infopankki.fi-verkkopalvelu uudistuu. Uusi palvelu pyrkii entistä paremmin huomioimaan erilaisten maahanmuuttajaryhmien, kuten työperusteisten maahanmuuttajien, opiskelijoiden ja pakolaistaustaisten henkilöiden, erilaiset tiedontarpeet.

Infopankista löytyy perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä Suomessa asumisesta ja käytännön asioista. Sivuilla on koko maata koskevaa yleistä tietoa ja lisäksi paikallistietoa mukana olevien kuntien palveluista. Sivustolla vierailee noin 50 000 kävijää kuukaudessa.

On arvioitu, että vuonna 2025 jopa viidennes pääkaupunkiseudun asukkaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Infopankkia pidetään tärkeänä tiedonvälityskanavana: ”Paikkansa pitävä, ymmärrettävä ja nopeasti saatu tieto on avainsana maahanmuuttajien sopeutumisessa yhteiskuntaan. Infopankki on avainasemassa tässä tiedotuksessa”, toteaa sisäasiainministeriön kansliapäällikkö Ritva Viljanen.

Uudistuksen tekee mahdolliseksi valtion ja kuntien välillä solmittu viisivuotisen yhteistyösopimus, jonka myötä verkkopalvelun rahoitus kolminkertaistuu vuoden 2009 alusta. Kuntapuolelta palvelua rahoittavat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Tampere, Kuopio, Rovaniemi ja Kajaani ja valtion taholta sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetusministeriö ja Kela. Toteutuksesta vastaa Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, jonka yhteyteen perustetaan viisihenkinen toimitus. Myös uudet kunnat ovat tervetulleita mukaan palveluun.

Lisätietoja:
Verkkopalvelusuunnittelija Elina Huhta, (09) 310 37 512, elina.huhta@hel.fi

www.infopankki.fi

Uusimmat artikkelit