Blogi

OKM kutsuu toimijat edistämään kestävän kehityksen kasvatusta yhdessä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vastannut järjestöjen pitkäaikaiseen toiveeseen ja luvannut käynnistää työn kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen edistämiseksi. Poikkihallinnolliseen työhön kutsutaan mukaan myös kansalaisjärjestöt.

Teksti: Sanna Rekola

Kansalaisjärjestöjen pitkäaikaiset toiveet kansallisen suunnitelman laatimisesta globaali- ja kestävän kehityksen kasvatukselle ovat saaneet vastakaikua opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vastasi 21.9.2017 järjestöjen kesäkuussa lähettämään kirjeeseen ja lupasi kutsua toimijat koolle edistämään kestävän kehityksen kasvatusta yhdessä. Työn on määrä alkaa tänä syksynä.

Järjestöt ovat peräänkuuluttaneet poikkihallinnollista koordinaatiota ja monitoimijayhteistyötä globaalikasva edistämiseksi jo pitkään. Vuosina 2008-2010 toteutettu Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma jätti jälkeensä tyhjän aukon. Ohjelman evaluaatioraportissa globaalikasvatuksen emerita professori Rauni Räsänen suositeltiin ohjelman päivittämistä ja työn jatkamista.

Suosituksia löytyy myös lähempää. Ympäristökasvatuksen tilaa Suomessa selvittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä kehotti vuonna 2015 poikkihallinnolliseen yhteistyöhön kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi Agenda 2030:n mukaisesti. Kansainvälisistä toimijoista muun muassa Unesco ja Euroopan neuvosto ovat kannustaneet viranomaisia laatimaan kansallisia toimeenpanosuunnitelmia kestävän kehityksen ja globaalien kansalaistaitojen edistämiseksi.

Järjestöt ovat monessa eri yhteydessä rohkaisseet ministeriötä tarttumaan toimeen. Vihdoin asiat näyttävät liikahtavan eteenpäin. Yhteistyöllä saadan varmasti vauhtia myös Suomen Agenda 2030 -ohjelman toimeenpanoon koulutuksen ja kasvatuksen osalta.

Ministeri Grahn-Laasosen kirjeen loppusanoin: ”Kestävä kehitys on tulevaisuustyötä. Siinä työssä meitä kaikkia tarvitaan.”

Lisätietoja:

Järjestöjen yhteinen kirje opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle Kehyksen verkkosivulla sekä ministerin vastaus järjestöjen kirjeeseen

Uusimmat artikkelit