Blogi

Miten sinua on globaalikasvatettu?

Maailma koulussa -seminaari Helsingin yliopistolla (4.10.2017) kokosi salintäydeltä opettajaksi opiskelevia pohtimaan opettajan roolia muuttuvassa maailmassa.

Teksti: Anu Molarius

Miten sinua on globaalikasvatettu? Tämän kysymyksen innostamina sukelsimme globaalikasvatuksen mahdollisuuksiin Maailma koulussa -seminaarissa. Luento-osuus oli juuri pyörähtänyt käyntiin ja puheensorina täytti tilan, kun 120 opettaja-opiskelijaa pohtivat omakohtaisia kokemuksia globaalikasvatuksesta.

Itselläni mieleen tuli kokemus ammattikorkeakoulun oppitunnilta, missä saimme opettajalta tehtäväksi suunnitella kesäleirin ohjelman eläytyneinä erilaisiin henkilöhahmoihin, joiden tarinat ja taustat kuulimme etukäteen. Saimme tietoa henkilöiden arvoista ja kulttuurista, joiden pohjalta yritimme tuoda heille tärkeitä näkökulmia esiin leiriä suunnitelmissa. Oli todella avartavaa ja hyödyllistä katsoa itselle tuttua asiaa aivan toisesta näkökulmasta.

Opettaja globaalikasvattajana

Uuden opetussuunnitelman mukaan opettajan tehtävä on ohjata lapsia ja nuoria maailmankansalaisuuteen. Taito asettua toisen asemaan ja katsoa asioita monesta eri näkökulmasta on tärkeä osa maailmankansalaisuutta.

Seminaarissa perehdyttiin globaalikasvatukseen uudessa opetussuunnitelmassa ja pohdittiin opettajan roolia globaalikasvattajana. Osallistujat pääsivät kirjoittamaan itselleen ohjeita globaalikasvattajana toimimiseen. Esille nousivat globaalikasvatuksen teemojen tuominen lähemmäs oppilaiden arkea ja niiden linkittäminen osaksi koulun toimintakulttuuria. Myös opettajan oman esimerkin voimasta ja oppilaiden kohtaamisesta yksilöinä heräsi keskustelua.

Toimivia käytäntöjä ja vinkkejä opetukseen

Työpajoissa syvennyttiin globaalikasvatuksen eri aihealueisiin ja saatiin käytännön vinkkejä globaalikasvatukseen. Itse pääsin osallistumaan Suomen YK-liiton ja Suomen Pakolaisavun työpajoihin.

Suomen YK-liiton työpajassa pohdimme kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden sisältöjä. Saimme linkitettyä työpajan sisältöä mukavasti niin koulumaailman kuin varhaiskasvatuksenkin teemoihin. Pohdimme myös sitä, miten kestävän kehityksen tavoitteet tukevat toisiaan ja linkittyvät yhteen. Työpajan suurinta antia olivat mielestäni konkreettiset menetelmät. Luova ja hauska idea herätellä maailman menoon, oli ”Maailman parhaat uutiset”, jonka innoittamana mekin kirjoitimme työpajassa uutisotsikon, jonka toivomme näkevämme tulevaisuudessa.

Suomen Pakolaisavun työpajassa keskityttiin pakolaiskysymysten käsittelemiseen nuorten kanssa. Työpajan aikana aiheeseen heräteltiin erilaisten toiminnallisten ja kokemuksellisten menetelmien kautta, jossa pohdittiin pakomatkaan ja kotiutumiseen liittyviä haasteita. Saimme myös hyödyllistä faktatietoa pakolaisuuden syistä, taustoista ja pakolaisuuteen liittyvistä termeistä. Työpajan lopuksi pohdittiin, miten pakolaiskysymyksiin voi vaikuttaa. Pakolaisavun sivuilta voi tilata kouluvierailijan oppitunneille.

Vinkkejä opetukseen sai myös seminaarin järjestötorilta, joka tarjosi järjestöjen tuottamia maksuttomia materiaaleja opetustyön tueksi. Materiaalia on runsaasti ja sitä on koottu myös tämän sivuston vinkkipankkiin. Vinkkejä selatessa löytääkin nopeasti monta erilaista menetelmää globaalikasvatuksen toteuttamiseksi kouluissa.

Lisätietoa:

Maailma koulussa -seminaarit

Uusimmat artikkelit