Blogi

Tuore nuorisopolitiikan ohjelma jättää toivomisen varaa

Valtakunnallinen nuorisopolitiikan ohjelma vuosille 2017-2019 on hyväksytty. Globaalivastuu ja kestävä kehitys eivät ole ohjelmassa juurikaan esillä, vaikka ne ovat nuorten tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita.

Teksti: Sanna Rekola

Kestävän kehityksen ja globaalivastuun teemat eivät juuri nouse esille uunituoreessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa. Kestävän kehityksen Agenda 2030 tunnistetaan osaksi nuorisotyön toimintaympäristöä, mutta ohjelman tavoitteita ei ole konkreettisemmin sidottu kestävän kehityksen edistämiseen. Tämä on sääli, sillä nuorisotyöllä olisi erinomaiset mahdollisuudet edistää kestävää tulevaisuutta.

Valoa tunnelin päähän heijastelee kuitenkin lupaus huomioida kestävä kehitys ja globaaliulottuvuus ohjelman jatkovalmistelussa mahdollisuuksien mukaan. Jatkovalmisteluista ei kuitenkaan anneta tässä vaiheessa enempää tietoa.

Nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen on sentään yksi viidestä päätavoitteesta. Toivotaan, että aktiviiset nuoret nostavat itse esille tulevaisuutensa kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Mahdollisuuksia avaa myös osaamiskeskusten nuorisolaissa (128572016) esiteltyjen nuorisotyön osaamiskeskusten lanseeraaminen. Osaamiskeskusten tehtävänä on ohjelman mukaan ”kehittää ja edistää nuorisoalan perus- ja erityisosaamista asiantuntija- ja muita palveluita tuottamalla, kokoamalla, hyödyntämällä tai jakamalla tietoa nuorista, nuorisotyöstä tai nuorisopolitiikasta”.

Painopisteitä vuosille 2018-2019 ovat muun muassa nuorten osallisuuden vahvistaminen ja nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen. Osaamiskeskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Toivottavasti nämä linjaukset innostavat osaamiskeskuksiksi hakeutuvia toimijoita vahvistamaan nuorisoalan osaamista myös globaalikasvatuksessa.

Rahoitushaku osaamiskeskusten toimintaan avautuu ennakkotietojen mukaan marraskuussa 2017.

Nuorisopolitiikan ohjelman luonnos oli lausuntokierroksella viime kesänä. Kepa vaati lausunnossaan ohjelman sitomista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ohjelmaan toivottiin mukaan myös globaalikasvatusta, jolla voidaan vahvistaa nuorten ymmärrystä maailman tilasta ja keinoista edistää ihmisoikeuksia ja oikeudenmukaisuutta.

Lisätietoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma hyväksytty (12.10.2017)
Kepan lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan luettavissa Lausuntopalvelussa

Uusimmat artikkelit