Blogi

OKM:n avustukset rauhantyölle myönnetty

Teksti: Sanna Rekola

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2012 valtionavustukset rauhantyöhön. Tukea jaettiin yhteensä 560 000 euroa 23 hakijalle.

Määrärahasta myönnettiin avustuksia sekä yleisavustuksina rauhanjärjestöjen perustoimintaan että erityisavustuksina rauhantyön projekteihin.
Suurimmat toiminta-avustukset myönnettiin valtakunnallisille rauhanjärjestöille. Yleisavustuksia myönnettiin myös ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville järjestöille.
Rauhanjärjestöjen suunnitelmissa esillä olivat rauhantyön perinteiset teemat, kuten aseistariisunta, joukkotuhoaseiden käytön vastustaminen, turvallisuuspolitiikka sekä rauhantyötä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskeva tiedotus- ja kasvatustoiminta.
Avustuksia myönnettäessä etusijalle asetettiin hakemukset, joissa kiteytyi käsite väkivallattomuus. Siten avustuksia vuodelle 2012 myönnettiin sellaiselle rauhantyölle, rauhankasvatukselle ja rauhantutkimukselle, jonka tavoite on konfliktien väkivaltaisen ratkaisun ehkäiseminen. Tähän sisältyy myös sellaisten turvallisuusuhkien tai muiden uhkien ehkäiseminen, joiden voidaan olettaa johtavan väkivaltaisiin konflikteihin.
Lisätietoa:

Minedu.fi: Avustukset rauhantyölle myönnetty
Myönnetyt avustukset 2012 (pdf)

Uusimmat artikkelit