Blogi

Opetusministeriön nuorisotyön tuet myönnettiin

Nuorisotyön vuosiavustusten piirissä on jälleen ilahduttavan monta globaalikasvatusjärjestöä.

Teksti: Minna Mannert

Kuluvaa vuotta koskevat valtakunnalliset nuorisotyön vuosiavustukset myönnettiin 28.2.2014.

Tuen saajissa oli jälleen useita järjestöjä, joiden työ käsittelee tai sivuaa globaalikasvatuksen aihepiirejä. Tukea saivat monen muun muassa Eettisen kaupan puolesta ry, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi säätiö, Taksvärkki, Animalia, Dodo ry ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkosto.

Nuorisotyön valtakunnallisia avustuksia myönnettiin veikkausvoittovaroista yhteensä kolme miljoonaa euroa ja tuet myönsi kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki. Ministeriö tiedottaa, että tuen hakijoita arvioitaessa on kiinnitetty huomiota nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tuettujen järjestöjen työ arvioidaan myös kustannustehokkaaksi.

Nuorisotyön vuosiavustukset ovat luonteeltaan yleisavustuksia, ja tukea voi käyttää nuorisotoiminnan yleiskoordinointiin, kampanjointiin ja tiedottamiseen. Erityisesti pienten ja keskisuurten järjestöjen kohdalla yleisavustus tuo tärkeän mahdollisuuden jatkuvaan ja suunnitelmalliseen toimintaan.

Koko uutinen Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla (linkki).

Uusimmat artikkelit