Blogi

Suomeen globaalikasvatuksen resurssikeskus?

Opettajia ja opiskelijoita palvellut global.finland.fi-palvelu on jäämässä historiaan. Kenen tehtävä oikeastaan on palvella opettajia globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän aineistoilla?

Teksti: Minna Mannert

Ulkoministeriö uudistaa viestintäänsä vuonna 2014 ja kertoo rajaavansa brändiensä määrää. Uudistuksen myötä kehityskysymysten ja globaalikasvatuksen verkkojulkaisu Global.finland.fi jää historiaan. Opettajille ja opiskelijoille suunnattu palvelu sisältää tietoa ja opetusmateriaaleja Suomen kehitysyhteistyöstä ja kehitysmaista. Esimerkiksi maantieteen opetukseen soveltuvalla sivustolla on ollut kohtuullisesti käyttäjiä, sen kävijämääriä ei ole saatu riittävään kasvuun.

Marja-Leena Kultanen ulkoministeriöstä kertoo, että global.finland.fi -sivuston päivitys ja markkinointi päättyvät huhtikuun lopussa, mutta nykyiset sisällöt jäävät verkkoon parin vuoden ajaksi. Kultasen mukaan ministeriö keskittää kehitysviestinnän resurssinsa perustiedon tuottamiseen Suomen kehitysyhteistyöstä ja -politiikasta ulkoministeriön verkkosivuille pedagogisten aineistojen tuotannon sijaan.

Miksi leikkauslistalle joutuivat juuri opettajien palvelut? Kultanen kertoo, että päätöksen taustalla on havainto, että globaalikasvatuksesta on verkossa jo olemassa koko joukko menetelmiä ja aineistoja, joita esimerkiksi kansalaisjärjestöt tuottavat.

Mistä sinä etsit materiaalia globaalikasvatukseen? Tämän verkkosivun vinkkipankki (linkki) tuo järjestöjen aineistot ja kouluvierailut kootusti käden ulottuville. Rauhankasvatusinstituutin Maailmankoulu-hanke (linkki) puolestaan jalkauttaa globaalikasvatusta paikallistason kouluihin ja opetusvirastoihin sekä kokoaa opettajille kohdennettuja globaalikasvatusmateriaaleja. Lisäksi verkko on pullollaan järjestöjen tuottamia laadukkaita teemaportaaleita, kuten ihmisoikeudet.net (linkki) rasmus.fi (linkki) ja maailmanlaitamilla.fi (linkki).

Kukin järjestö tuo oman asiantuntemuksensa ja näkökulmansa koulukumppanuuksiin, olipa kyseessä sitten puhtaan veden saatavuus, eettinen kuluttaminen, nuorten taidot yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai luontoelämysten tarjoaminen. Teemojen kirjo on rikkaus, mutta samalla opettaja on runsaudenpulan äärellä. Materiaalin käyttöön tarvitaan myös opastusta ja koulutusta. Ulkoministeriö on ollut global.finland.fi -palvelun kautta luomassa yleiskuvaa ja monipuolista keskustelua kehityskysymyksistä. Jostakin luovutaan, mutta voisiko luopumisessa olla avain myös jonkin uuden syntymiseen?  

Nyt olisi korkea aika perustaa globaalikasvatuksen resurssikeskus, jonka tueksi perustettaisiin sektoreiden rajat ylittävä ohjausryhmä. Jo opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma totesi, että globaalikasvatukseen on Suomessa paljon resursseja, mutta koordinaatio on hajallaan. Usea ulkoministeriön ja opetusalan virkamies hoitaa globaalikasvatusta muun tehtäväkokonaisuuden osana tai määräaikaisella työsuhteella. Akateemista kiinnostustakin globaalikasvatukseen on, mutta eri tahojen saaminen keskinäiseen vuoropuheluun ei ole oikein kenenkään tehtävä. Tarvitaan yksi koordinaatiopiste, joka tarjoaa globaalikasvatuksen tietopalvelua, järjestökumppanuuksia ja oppimateriaalia opettajien tueksi. Resurssikeskus voisi markkinoida globaalikasvatusaineistoja ja palveluita kouluille kootusti. Järjestöjen toimintaa rajoittaa usein projektimainen rahoitus sekä temaattisten painopisteiden ja kampanjoiden väliaikaisuus.  

On tarvetta kouluja koskevalle globaalikasvatuksen aloitteelle, joka kestää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden jänteelläkin, ja jolla olisi pitkäaikainen, usealle jalalle nojaava rahoituspohja. Laadukkaasti toteutuessaan tällainen aloite voisi osallistaa laajasti kansalaisjärjestöt mukaan koulutyön arkeen. Nyt yksittäiset järjestöt kilpailevat keskenään opettajien huomiosta.

Tässäkin asiassa voisi ottaa mallia länsinaapuristamme. Ruotsissa opetusviranomaiset rahoittavat vuosituhattavoitteiden ympärille kehkeytynyttä Den globala skolan -aloitetta, joka kouluttaa tällä hetkellä 5000 opettajaa vuosittain.   Järjestelmällistä opettajien koulutusta globaalikysymyksiin tarvitaan meilläkin. Paremmalla koordinaatiolla olisi mahdollista saada järjestöjen pitkäaikaiselle ja laadukkalle työlle lisää vaikuttavuutta ja näkyvyyttä – ja ennen kaikkea kansalaisia, joilla on tiedot, taidot ja asenteet toimia globaalisti vastuullisena kansalaisena tulevaisuuden maailmassa.  

Lisää aiheesta:

Kansainvälisyyskasvatus 2010-ohjelman arviointiraportti (linkki)

Ruotsalaisen Den globala skolan-aloitteen kotisivu (linkki)

Maailma.netin uutinen global.finland.fi-palvelun lakkauttamisesta

Uusimmat artikkelit