Blogi

Osallistu eurooppalaiseen Globaalikasvatuksen viikkoon marraskuussa!

Teksti: Sanna Rekola

Euroopan neuvoston Etelä-Pohjoinen resurssikeskus North-South Centre kutsuu toimijat ympäri Eurooppaa järjestämään ohjelmaa globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseksi 12.-20.11.2011.

Euroopan laajuisen Globaalikasvatuksen viikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja nuorisoryhmiä pohtimaan globaalin eriarvoistumisen ja epätasa-arvon syitä sekä sitä, miten niihin voidaan vaikuttaa. Myös kansalaisjärjestöt voivat järjestää viikon aikana ohjelmaa. Eri alojen toimijoita kannustetaan yhteistyöhön.
Globaaleja kysymyksiä konkretisoidaan vuosittain valittavan teeman kautta. Vuoden 2011 teemana on ”Act for our planet!”. Pyrkimyksenä on:

lisätä ihmisten tietoisuutta maailmanlaajuisista kysymyksistä ja omasta roolista maailmankansalaisena,
vahvistaa moninaisuutta kunnioittavia asenteita ja interkulttuurisia vuorovaikutustaitoja,
innostaa toimintaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta sekä
rohkaista kantamaan vastuuta omista teoista.

Miten voit osallistua?
Globaalikasvatus.fi:n vinkkipankkiin on koottu monia menetelmä- ja materiaalivinkkejä, joiden avulla toimia planeettamme puolesta. Myös North-South Centre on listannut joukon toiminta- ja opetusvinkkejä omalle verkkosivulleen.
Voit myös halutessasi jakaa omat vinkkisi Globaalikasvatus.fi:n vinkkipankissa lähettämällä ne sähköpostitse osoitteeseen: globaalikasvatus@kepa.fi.
Kerro meille, millaista toimintaa suunnittelet globaalikasvatuksen viikolle lähettämällä lyhyt kuvaus osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi. Julkiset tilaisuudet lisäämme mielellämme Globaalikasvatus.fi:n tapahtumakalenteriin, mutta välitämme tietoa Suomessa toteutettavista aktiviteeteista myös eurooppalaiselle verkostolle.
Vastaamme mielellämme kysymyksiin ja annamme ideointiapua!
Lisätietoja:

North-South Centre: Global Education Week
globaalikasvatus@kepa.fi

Uusimmat artikkelit