Blogi

Perusopetuksen OPS viimeiselle lausuntokierrokselle

Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille.

Teksti: Sanna Rekola

Viimeiselle lausuntokierrokselle lähetetyt perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Tämän jälkeen alkaa kunta- ja koulukohtainen työ paikallisten opetussuunnitelmien laatimiseksi. Uuden OPSin mukaiseen opetukseen siirrytään 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alussa.

Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa opetushallituksen verkkosivulla. Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto.
Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta.

Kepa ja kansalaisjärjestöt ovat vaikuttaneet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin useaan otteeseen valmistelutyön aikana.

Lisätietoa

OPS 2016
Järjestöjen kommentit perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (15.4.2014)

Uusimmat artikkelit