Blogi

Lukion tarjottava valmiudet maailman ymmärtämiselle

Hallitus päättää lukion tuntijaosta tällä viikolla. Päätöksellä tulisi varmistaa, että lukio-opetus tarjoaa jatkossa riittävät eväät maailman ymmärtämiseen ja vastuulliseen kansalaisuuteen.

Teksti: Sanna Rekola

Kuumia tunteita herättänyttä lukion tuntijakoa käsitellään hallituksessa tällä viikolla. Yhteiskuntaopille on luvassa lisätunteja, mutta esimerkiksi maantieteen pakollisista kursseista on karsttu. Monet tahot ovat olleet huolissaan siitä, tarjoaako lukio enää jatkossa riittäviä eväitä maailman ymmärtämiseen.

Ilmastonmuutos, muuttoliike, kestävä elämäntapa, globaali eriarvoisuus ja monet muut ajankohtaiset teemat tulevat nykyisellään esille erityisesti maantieteen opetuksessa, jonka tuntimäärää ollaan karsimassa. Aiheiden käsittely lukio-opetuksessa on varmistettava tavalla tai toisella. Vapaasti suunniteltavat teemakurssit eivät automaattisesti kata aukkoa, vaan näille aiheille on varattava korvamerkittyä käsittelyaikaa.

Uudistettavana olevissa perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa globaalin kansalaisuuden ajatus kulkee punaisena lankana. Peruskoulun tehtävänä on tarjota oppilaille riittävä kompetenssi toimia aktiivisena kansalaisena muuttuvassa maailmassa. On tärkeätä, että lukio-opetus jatkaa peruskoulun viitoittamalla tiellä.

Lisätietoa

HS 16.6.2014: Lukion tuntijaosta päätös ehkä jo tällä viikolla
HS 16.6.2014 (mielipide): Kestävä kehitys vaarassa huveta lukio-opetuksesta
HS 13.9.2014: Lukioon tulossa lisää yhteiskuntaoppia, vähemmän uskontoa

Uusimmat artikkelit