Blogi

Perusopetuksen tuntijakoesitys lausuntokierrokselle

Teksti: Sanna Rekola

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa koskeva esitys on saatettu lausuntokierrokselle. Hallitusohjelman mukaisesti esityksessa ehdotetaan yhteiskunnallisen opetuksen lisäämistä ja kestävän kehityksen vahvempaa huomioimista opetuksessa.

Perusopetuksen tuntijakoesitys antaa vahvan tuen aktiivisen kansalaisuuden tukemiselle. Yhteiskunnallisen toimijuuden ytimessä nähdään paitsi osallistuminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon myös osallistuminen yhteiskunnan kehittämiseen siten, että yhteiskunnassa edistetään erilaisuuden kunnioittamista, maailmanrauhaa, kansainvälisyyttä, globaalivastuuta ja kestävää kehitystä, esityksessä todetaan.
Uudistamista valmistellut työryhmä luovutti ehdotuksensa opetusministeri Jukka Gustafssonille perjantaina 24.2.2012. Ministeri kiitteli työryhmää sidosryhmien laaja-alaisesta kuulemisesta prosessin aikana. Nyt esityksen kommentoinnille on varattu aikaa kuukausi.
Kepa kokoaa järjestöiltä yhteisiä kommentteja tuntijakoesitykseen. Järjestöjä pyydetään toimittamaan kommenttinsa osoitteeseen globaalikasvatus@kepa.fi keskiviikkoon 14.3. mennessä.
Lausuntoja ja kannanottoja voi toimittaa ministeriöön osoitteeseen perusopetus@minedu.fi 22.3. saakka.
Lisätietoja:

Minedu.fi: Työryhmä: Perusopetusta uudistetaan – taide- ja taitoaineisiin, äidinkieleen ja yhteiskuntaoppiin lisää tunteja
Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
Järjestöjen yhteinen kannanotto: järjestökoordinaattori Sanna Rekola Kepa ry, globaalikasvatus@kepa.fi / 09 584 23 271

 

Uusimmat artikkelit