Blogi

Ota kantaa: mikä kannustaisi kuluttamaan kestävämmin?

Teksti: Sanna Rekola

Miten voisit ehkäistä ruokajätteen syntymistä? Mikä kannustaisi vähentämään energiankulutusta asumisessasi? Kerro näkemyksesi 18.3. mennessä vastaamalla otakantaa.fi -sivustolta löytyvään kyselyyn.

Kulutus tuottaa hyvinvointia, mutta kulutuksen määrän kasvu on lisännyt myös kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen käyttöä. Kotitalouksien ravintoa, asumista ja liikkumista koskevat valinnat aiheuttavat yhdessä yli 70 % ilmastovaikutuksista. Ilmastopolitiikassa sovitut päästöjen vähentämistavoitteet ovat niin haastavia, ettei niihin pystytä vastaamaan ilman muutoksia yksityisessä ja julkisessa kulutuksessa.
Kulutustapojamme muuttamalla voimme vähentää ympäristöhaittoja. Kestävämpi kuluttaminen voi edistää myös ihmisten hyvinvointia sekä luoda uusia työpaikkoja ja elinkeinoja. Kulutus voi muuttua, jos ihmisille annetaan vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia toimia toisin. Tieto yksin ei riitä vaan tarvitaan myös tuotteita, palveluita ja sosiaalisia innovaatioita, joiden avulla kestävistä valinnoista tulee helppoja ja haluttavia.
Parhaillaan Suomessa valmistellaan ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön vetämänä uutta Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa (KULTU). Ohjelma keskittyy erityisesti asumiseen, liikkumiseen, ravintoon ja julkisiin hankintoihin.
Ohjelmaehdotus valmistuu huhtikuussa. Luonnokseen on jo hahmoteltu alustavia toimenpide-ehdotuksia. Mitä kuulostaisi ”hyvän syömisen lautasmalli”, joka yhdistää terveellisen, herkullisen ja ympäristöystävällisen syömisen? Lämpenisitkö energiasäästölle, jos saisit käyttöösi omaa kulutusta havainnollistavaa tietoa ja arviointivälineitä? Olisiko järkevää korjata työmatkaliikenteeseen liittyviä verokäytäntöjä siten, että ne entistä paremmin ohjaisivat kestävien liikennemuotojen käyttöön?
KULTU:n tavoitteena on löytää uudenlaisia ohjauskeinoja ja innovaatioita, joilla edistetään kestävämpiä valintoja kotitalouksissa, julkishallinnossa sekä yrityksissä. Kevään aikana käynnistetään myös konkreettisia kokeiluhankkeita.
Ohjelman valmistelusta vastaa työryhmä, jossa on edustajia ympäristöministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, tutkimuslaitoksista, SITRA:sta ja TEKES:istä.
Lisätietoja:

otakantaa.fi/muuttaisitko kulutustapojasi kestävämmiksi?
Kestävä kulutus ja tuotanto (KULTU)
Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, puh. 050 305 6945, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Antero Honkasalo, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö puh. 050 525 0892, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 

Uusimmat artikkelit