Blogi

Kansalaiset yhä kiinnostuneempia politiikasta

Teksti: Sanna Rekola

Oikeusministeriö julkisti 28.2.2012 demokratian ilmapuntarin. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta.

Demokratian ilmapuntari mittaa demokratian tilaa Suomessa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt kiinnostuneempia politiikasta kuin vuonna 2010, jolloin tutkimus edellisen kerran laaditiin.
Julkistamistilaisuudessa pohdittiin tuloksen syitä. Vilkkaalla vaalivuodella arveltin olevan osuutensa asiaan. Moni myös veikkasi sosiaalisen median vahvistumisen vaikuttaneen asiaan. Vaikka kansalaisten usko nettivaikuttamiseen on vuosien myötä vähentynyt, saattavat sosiaalisessa mediassa käydyt keskustelut innostaa ihmisiä kiinnostumaan politiikasta.
Myös usko poliitikkoihin ja puolueisiin on kyselyn mukaan noussut. Jopa 91 % vastaajista koki äänestämisen kansalaisvelvollisuudekseen.

Nuoret kaipaavat suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia
Demokratiapuntarin yhteydessä julkaistiin myös Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n teettämä Demokratian ilmapuntari 2012 nuorille. Myös yhä suurempi osa nuorista on kiinnostuneempi politiikasta. Enemmistö kuitenkin kaipaa lisää suoria vaikuttamisen mahdollisuuksia. Yhä harvempi näkee äänestämisen ainoana tapana vaikuttaa politiikkaan.
Nuoret olivat listanneet ilmapuntariin myös odotuksiaan presidentti Sauli Niinistölle. Yli puolet nuorista odottaa, että Niinistö ottaa ulkopolitiikassa voimakkaammin kantaa ihmisoikeuksia ja demokratiaa loukkaavien maiden toimintaan. Useat myös toivoivat Niinistön suuntaavan ulkopolitiikkaa vahvemmin kehittyviin maihin.
Lisätietoa: 

Demokratian ilmapuntari 2012
Demokratian ilmapuntari 2012 nuorille

 

Uusimmat artikkelit