Blogi

Globaalikasvatusta arvot edellä

Teksti: Sanna Rekola

Arvot ohjaavat ihmisen toimintaa ja vaikuttavat valintoihin, joita teemme. Iso-Britanniassa kansalaisjärjestöt ovat etsineet keinoja pitkäkestoisen arvomuutoksen aikaansaamiseksi. Kepassa 20.-21.2.2012 pidetyssä työpajassa innostuttiin uudesta vaikuttamisen filosofiasta.

”Järjestöt ovat vuosikymmeniä tehneet työtä oikeudenmukaisen maailman puolesta, mutta vain vähän muutosta on tapahtunut. Miksi?”, kysyi työpajan vetänyt Public Interest Research Centren johtaja Richard Hawkins. ”Olemme unohtaneet vaikuttaa arvoihin ja tavoitelleet lyhyentähtäimen voittoja.”
Useat järjestöt ovat vaikuttamistyössään vedonneet teesiin, jonka mukaan maailman köyhimpien ihmisten auttaminen on myös meidän itsemme etu. Samalla turvallisuutemme lisääntyy. Lähestymistavan on ajateltu houkuttelevan puolellemme niitäkin, jotka eivät jo valmiiksi ole puolellamme.
Teesiin sisältyy kuitenkin ongelma. Samalla kun vetoamme omaan hyötyyn hyvää asiaa edistääksemme, kannustamme ihmisiä itsekkyyteen. Eivätkä itsekkäät ihmiset tunnetusti ole innokkaimmin ajamassa maailman vähäosaisten asiaa. Vaikka saisimme ihmisen osallistumaan kerran, hän ei todennäköisesti tee sitä toiste.
”Saadaksemme aikaan pitkäjänteistä muutosta meidän on vedottava ihmisissä haluun edistää yhteistä hyvää”, muistuttaa Hawkins. Brittijärjestöt pohjaavat muutosteoriansa sosiaalipsykologi Shalom H. Schwartzin tutkimuksiin. Hänen mukaansa ihmiset toimivat niiden arvojen mukaan, joita ympäristö eniten stimuloi.
Teorian mukaan järjestöjen kannattaakin vedota viesteissään universaaleihin arvoihin ja tarjota ihmisille mahdollisuuksia toimia nimenomaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Parhaimmillaan näiden viestien toistaminen koukuttaa ihmiset toimimaan hyvien asioiden puolesta uudelleen ja uudelleen.
Työpajaan osallistuneita järjestöjä arvopohjainen lähestymistapa innoitti suuresti. Suunnitteilla onkin opintopiiri, jossa asian käsittelyä on tarkoitus jatkaa.
Lisätietoja

Common Cause: The Case of Working with Values and Frames
globaalikasvatus@kepa.fi

Uusimmat artikkelit