Blogi

Pyöreän pöydän tapaaminen aloitti kestävän kehityksen kasvatuksen suunnittelun

Opetusministeri Grahn-Laasonen kutsui koolle pyöreän pöydän tapaamisen, jossa visioitiin suuntia kestävän kehityksen kasvatukselle. Ensi vuoden aikana on tarkoitus tehdä linjauksia osallistavalla otteella.

Teksti: Sanna Rekola

Järjestöjen kirje opetusministeri Grahn-Laasoselle on pannut ilahduttavasti vauhtia kestävän kehityksen kasvatuksen suunnitteluun ja koordinointiin. Ministeri kutsui 8.11.2017 kirjeen allekirjoittaneet toimijat koolle visioimaan kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen linjaustarpeita. Lisää keskustelua on luvassa keväällä työpajojen muodossa.

Pyöreän pöydän keskustelu toimi eräänlaisena lähetekeskusteluna sille, millaisille linjauksille on jatkossa tarvetta. Keskustelussa nousi esille vahvasti se, että työssä tarvitaan poikkihallinnollista otetta, jotta voidaan varmistaa, että kestävä kehitys ja globaalit kansalaistaidot saavuttavat eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset.Keskeistä on saada ihmiset ymmärtämään, miten he omassa elämässään ja erilaisissa rooleissaan niin työssä kuin vapaa-ajalla voivat edistää kestävää kehitystä ja globaalia oikeudenmukaisuutta.

Ilahduttavaa oli, että jo pyöreän pöydän äärelle oli saatu edustajat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi ympäristöministeriöstä, ulkoministeriöstä ja opetushallituksesta.

Sektorirajat ylittävä ote auttaa varmistamaan myös sen, että kestävän kehityksen kasvatus ymmärretään riittävän laaja-alaisesti. Ympäristöllisen kestävyysajattelun lisäksi sen pitää kattaa muutkin globaalikasvatuksen keskeiset osa-alueet ihmisoikeuskasvatuksesta rauhankasvatukseen. Globaali ulottuvuus tulee nähdä läpileikkaavasti osana kestävän kehityksen. Puhutaan maapallon ja sen asukkaiden yhteisestä tulevaisuudesta.

Keskustelussa painottui myös tarve ennakkoluulottomalle monitoimijayhteistyölle kestävän kehityksen kasvatuksessa. Perinteisiä sektorirajoja on ylitettävä, jos halutaan saada kaikki ihmiset kestävän kehityksen asialle. Edellytyksiä toiminnalle luovat riittävät resurssit ja kyky astua rohkeasti oman kuplan ulkopuolelle.

Koulutuksen mallimaana Suomella on hyvät edellytykset luoda toimivia ja tehokkaita käytäntöjä kestävän kehityksen kasvatukselle ja koulutukselle. Eikö olisi hienoa nousta maailmankartalle myös tästä näkökulmasta? Esimerkiksi tuore paikka Unescon hallintoneuvostossa voi tarjota tilaa edistää kestävän kehityksen kasvatusta ja globaaleja kansalaistaitoja myös maailmanlaajuisesti.

Lue lisää:

Blogi 6.10.2017: OKM kutsuu toimijat edistämään kestävän kehityksen kasvatusta yhdessä

Uusimmat artikkelit