Blogi

Rahoitusvinkkejä ensi vuoden globaalikasvatustoimintaan

Kesää on vietetty rentouttavissa merkeissä ja elokuisen sateen lomassa katseet kääntyvät jo tulevaisuuteen. Koko joukko elinvoimaisia ja innokkaita globaalikasvatuksen toimijoita on jo elokuun alkumetreillä ollut yhteyksissä Kepaan. Tulevan vuoden toiminnan suunnittelun aika alkaa pian olla käsillä ja rahoituksen etsintä on myös ajankohtaista. Globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaan on olemassa monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia.

Teksti: Minna Mannert

Kesää on vietetty rentouttavissa merkeissä ja elokuisen sateen lomassa katseet kääntyvät jo tulevaisuuteen. Koko joukko elinvoimaisia ja innokkaita globaalikasvatuksen toimijoita on jo elokuun alkumetreillä ollut yhteyksissä Kepaan. Tulevan vuoden toiminnan suunnittelun aika alkaa pian olla käsillä ja rahoituksen etsintä on myös ajankohtaista. Globaalikasvatusta tekevien järjestöjen toimintaan on olemassa monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia.

Ulkoministeriössä on kesän aikana valmisteltu tulevan vuoden viestintä- ja globaalikasvatustuen jakamista, ja ministeriöstä kerrotaan, että vuoden 2014 hakukierroksen aikataulusta on tulossa pian lisätietoa. Kannattaa seurata aktiivisesti Kepan ja Ulkoministeriön tiedotusta aiheesta. VGK-rahat ovat siis tulossa jakoon, mutta käytännössä hakukierros tuskin tulee avautumaan aiemmin kuin viime vuonna ja myöskään päätöksiä myönnetyistä tuista ei ole saatavilla kovin paljon aiempia vuosia aikaisemmin. Järjestöjen kannattaakin asennoitua niin, ettei VGK-tuella rahoitettaviksi suunnitella aivan alkuvuodelle sijoittuvia toimintoja.

Kepa tarjoaa tuttuun tapaan hakijoille koulutusta ja neuvontaa Ulkoministeriölle suunnattujen hankehakemusten kirjoittamisessa. Kepa järjestää 5.9 viestintä- ja globaalikasvatushankkeen suunnittelua ja budjetointia koskevan koulutuksen, joka sopii niin uusille kuin kokeneillekin VGK-hankkeiden suunnittelijoille. Koulutukseen osallistujat ehtivät vielä hyvin mukaan vuotta 2014 koskevaan hankehakuun.

Kepan rahoitusvinkeissä on listattu myös muita globaalikasvatukseen liittyviä rahoituslähteitä, muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja eri säätiöiden tuet. Kannattaa tutkia luovasti pohtien, voisiko johonkin uuteen hankkeeseen löytää tukea esimerkiksi säätiöiden kautta.

Pienempiin Suomessa tapahtuviin globaalikasvatukseen liittyviin konferensseihin ja nuorisotapaamisiin on myös mahdollista hakea myös CIMO:n hallinnoimaa EU-rahoitusta.
Kesän aikana CIMO uutisoi, että EU:n nuoriso- ja koulutusalan rahoitus uudistuu uuden EU-ohjelmakauden myötä uudeksi Erasmus+ ohjelmaksi. Uusi ohjelma tulee kattamaan nykyisen Youth In Action-ohjelman toiminnot. Erasmus+-ohjelman tavoitteisiin kuuluu myös kolmansien maiden kanssa tapahtuvan yhteistyön vahvistaminen. Aukeaako tästä tukimuodosta globaalikasvatuksen kannalta kiinnostavia mahdollisuuksia, se jää nähtäväksi syksyn aikana, kun CIMO tiedottaa tukimuodon yksityiskohdista tarkemmin.

Syyskuun aikana on aukeamassa myös EU:n kansainvälisyyskasvatus-rahoitushaku pidemmille ja laajemmille globaalikasvatushankkeille (NSA-LA-projektit). Kehys ry seuraa tilannetta ja tiedottaa EU-hausta sekä tarjoaa hakemuksen teosta kiinnostuneille syksyn aikana myös hankeneuvontaa. Tässä vaiheessa tiedetään, että haussa etsitään aiempaa suurempia hankkeita, joiden minimibudjetti tullee olemaan 3 miljoonaa euroa ja mukaan osallistuvien maiden minimimäärä on kasvamassa kuuteen osallistujaan. Käytännössä tämä johtanee siihen, että NSA-LA-hankkeet tulevat keskittymään suurille kansalaisjärjestöille. Pienten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan moniäänisyyden tukemisen kannalta suurempiin hankkeisiin painottuva kehityskulku herättää huoltakin. Haun yksityiskohtia kuitenkin odotetaan vielä, joten seuraamme tilannetta mielenkiinnolla.

 

Uusimmat artikkelit