Blogi

Ulkoministeriön kehityskasvatus- ja viestintätuen haku auki

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriö on varannut vuodelle 2010 määrärahan kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin. Kepa rohkaisee järjestöjä hakemaan tukea ja tarjoaa neuvontaa.

Tuki on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja kehityskasvatukseen, joka koskee kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa, globaaleja kehityskysymyksiä tai kehitysmaiden todellisuutta. Tukea voivat saada myös hankkeet, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaarisia kysymyksiä kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta.
Järjestöjä kehotetaan hankkeissa ottamaan huomioon hallituksen kehityspoliittisen ohjelman (valtioneuvoston periaatepäätös 2007) linjaukset ja painopisteet.
Laajempien kohderyhmien saavuttamiseksi ja voimavarojen käytön tehostamiseksi ministeriö toivoo, että kansalaisjärjestöt toteuttavat viestintä- ja kehityskasvatushankkeita yhteistyössä muiden järjestöjen ja julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
Tuki on harkinnanvaraista. Tukipäätöksistä ilmoitetaan kansalaisjärjestöille vuoden 2010 tammikuun aikana.
Viestintä- ja kehityskasvatustuen hakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille. Lomakkeita on saatavissa ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksiköstä (Luotsikatu 4 A 1, 00160 Helsinki) sekä
ulkoasiainministeriön verkkosivulta.

Lomakkeet: kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö
Lisätietoja hakumenettelystä antaa ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö puh. (09) 1605 6255.

Hakemukset tulee toimittaa ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kirjaamoon (PL 403, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoite Katajanokanlaituri 3, 00160 Helsinki) maanantaihin 31. elokuuta 2009 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.
Kepa tarjoaa tietoa ja neuvontaa
Kepa tarjoaa kehityskasvaus- ja viestintätukea hakeville järjestöille neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Kysymyksiä ja kommentoitavia hakemuksia voi lähettää osoitteeseen tiedotustukineuvonta@kepa.fi kaiken kesää. Elokuussa ennen deadlinea tarjolla on tehostettua neuvontaa.
Rahoitusinfo kesäkuussa
Järjestöillä on myös mahdollisuus saada lisätietoa viestintä- ja kehityskasvatustuesta torstaina 11.6.2009 klo 9.00-11.30 Kepassa pidettävässä rahoitusinfossa.
Tilaisuudessa Anne Haavisto ulkoasiainministeriöstä kertoo tuen tarkoituksesta ja ehdoista. Samassa tilaisuudessa tarjoillaan tietoa myös opetusministeriön, EU:n ja CIMO:n tuista erityisesti järjestöjen kansainvälisyyskasvatukselle. Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen maanantaihin 8.6.2009 mennessä osoitteeseen sanna.rekola@kepa.fi.
Elokuussa kehityskasvatus- ja viestintätuki -tilaisuus
Myöhemmin kesällä, maanantaina 10.8.2009 klo 15 alkaen järjestetään viestintä- ja kehityskasvatusrahoituksesta laajempi neuvontatilaisuus. Tässä tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin asioista, joita tukea hakiessa kannattaa huomioida, esimerkiksi budjetoinnista ja erityisehdoista.
Tilaisuudessa on mahdollista saada myös järjestökohtaista neuvontaa omaan hakemukseen liittyen. Kiinnostus neuvontaan kannattaa ilmaista jo ilmoittautumisen yhteydessä ajan varmistamiseksi. Neuvonnasta kiinnostuneita järjestöjä kehotetaan lähettämään hakemuksensa etukäteen, jotta neuvojat ehtivät perehtyä niihin huolellisesti.
Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 6.8.2009 osoitteeseen tiedotustukineuvonta@kepa.fi.
Lisätietoa:

UM: Tuki kansalaisjärjestöjen viestintähankkeisiin ja kehityskasvatukseen
Kepan kansainvälisyyskasvatuspalvelut: sanna.rekola@kepa.fi
Tietoa järjestöjen kansainvälisyyskasvatuksesta: www.kansainvalisyyskasvatus.net/vinkkipankki
Kepan neuvontapalvelu: tiedotustukineuvonta@kepa.fi
Kepa: www.kepa.fi

Uusimmat artikkelit