Blogi

UM:n VGK-päätökset julki – samoin tuen uudistussuunnitelmat

Ulkoministeriö on myöntänyt järjestöjen viestintä- ja globaalikasvatushankkeisiin yli 2 miljoonaa euroa vuodelle 2015. Seuraavalle hakukierrokselle tukeen on suunnitteilla merkittäviä muutoksia, joista kuultiin ennakkotietoa ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntaseminaarissa.

Teksti: Sanna Rekola

Viestintä- ja globaalikasvatustuen päätökset on julkistettu tänään 26. maaliskuuta ulkoministeriön verkkosivulla. Päätöksistä tiedotetaan järjestöjä myös sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Tukea myönnettiin vuodelle 2015 yhteensä 43 järjestölle yhtä moneen hankkeeseen. Hakemuksia saatiin 80 järjestöltä 87 hankkeeseen yli 3,8 miljoonaa euroa. Myönnetyn tuen kokonaissumma 2 042 000 on viime vuoden tasoa.

Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntaseminaarissa keskiviikkona 25. maaliskuuta VGK-tuista vastaava virkamies Laila Clyne summasi yhteen hakukierroksen kuulumisia. Hänen mukaansa mukana oli monia erittäin hyviä hankkeita. Hakukierroksella painotettiin tällä kertaa kasvatuksellisia hankkeita, joilla voidaan tukea perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukaista globaalikasvatusta kouluissa. Puhtaasti kasvatuksellisia hankkeita tuen saajissa on reilu neljännes.

VGK-tuen uudistaminen jatkuu

VGK-tukea uudistettiin kuluvalle kierrokselle viime syksynä: haku oli ensimmäistä kertaa sähköinen, tuen budjettikatto (100 000 euroa) poistettiin ja hankkeille asetettiin prosentein määritelty omarahoitusminimi, jonka tavoitteena on selkeyttää lainsäädännön vaatimusta omarahoituksesta. VGK-hankkeiden omarahoituksen on oltava 7,5 prosenttia hankkeen kokonaisbudjetista.

Järjestöjä kannustettiin myös entistä enemmän kaksivuotisiin hankkeisiin, joiden määrä lisääntyikin reilusti. Kun viime vuonna kaksivuotisia hankkeita oli neljä, on niitä nyt tuettujen joukossa 29.

Laila Clyne kiitteli järjestöjä myös hyvin sujuneesta sähköisestä hausta, joka otettiin VGK-puolella käyttöön viime syksynä. Ministeriön mukaan sähköinen haku keventää hallinnollista työtä ja helpottaa hankkeita koskevaa tiedonkeruuta. Nyt valmistellaan sähköistä raportointia, joka otetaan käyttöön tämän hankevuoden aikana niiden hankkeiden osalta, joita myös haettiin sähköisesti.

Sähköinen järjestelmä ei kuitenkaan yksin riitä: hallinnollisille kevennyksille on yhä polttava tarve, sillä ministeriön henkilöresurssit ovat entistä rajallisemmat. VGK-tuen turvaamiseksi on etsitty ministeriössä aktiivisesti hallinnollisia ratkaisuja viime keväästä lähtien, jolloin järjestöt vaativat tuen säilyttämistä. Nyt uudistuksia on näköpiirissä kaksi:

Tuettavien VGK-hankkeiden määrää rajataan 30:een per vuosi.
Kansalaisyhteiskuntayksikön järjestökohtaiset, kehitysyhteistyöhankkeista vastaavat vastuuvirkamiehet osallistuvat jatkossa VGK-hankkeiden hallinnointiin omien vastuujärjestöjensä osalta.

Hankemäärän rajaamisen kautta järjestöjä kannustetaan entistä enemmän yhteisiin hankkeisiin, joiden ministeriö toivoo tuovan lisää vaikuttavuutta globaalikasvatuksen ja kehitysviestinnän kenttään. Ministeriö toivoo jatkossakin isompia hankkeita. Toisaalta hankekokoa ei rajoiteta, eli myös hyville pienille hankkeille on mahdollista saada rahoitusta jatkossa. Hankemäärän rajaaminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että yhteistyötä järjestöjen välillä pidettäneen jatkossa painotettuna kriteerinä.

VGK-tuen uudistaminen jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Tukimuoto tullaan evaluoimaan todennäköisesti ensi vuoden aikana. Tässä yhteydessä on toivottavasti jälleen mahdollisuus nostaa esille järjestöjen näkökulmasta keskeisiä uudistustarpeita ja ongelmakohtia. Näistä voi toki kaiken aikaa raportoida Kepalle, sillä pyrimme jatkuvasti nostamaan järjestöjen tarpeita esille ministeriön suuntaan.

Seuraava hakukierros avataan alkusyksystä 2015.

Lisätietoa

Formin.fi: VGK-tukipäätökset vuodelle 2015
Järjestökoordinaattori Sanna Rekola, sanna.rekola@kepa.fi, 050 317 66 97

Uusimmat artikkelit