Blogi

Kiitosta Kiurulle, toiveena valmisteluaikaa lukion OPSiin

Globaalikasvatuksen parissa toimivat kansalaisjärjestöt lähettivät alkuviikosta kirjeen opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle kiitoksena yhteistyöstä kuluneen ministerikauden aikana. Samalla muistutettiin avoimesta hallinnosta ja toivottiin aikaa ja keskustelua lukion opetussuunnitelman laadintaan.

Teksti: Sanna Rekola

Krista Kiurun ministeriaikana globaalikasvatuksen merkitys opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla on noussut entisestään. Vaikka kansallista globaalikasvatuksen ohjelmaa ei järjestöjen ja monien muiden tahojen toiveista huolimatta olekaan laadittu jatkoksi Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelmalle, globaalikasvatuksen edellytykset ovat Suomessa vahvistuneet. Erityisen kirkkaana tähtenä tällä saralla on loistanut perusopetuksen opetussuunnitelmauudistus, jonka toteutuksesta vastasi työjaon mukaan käytännössä opetushallitus.

Perusopetuksen opetussuunnitelman eli OPSin valmistelussa asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuultiin laajasti. Prosessi oli avoin ja sen vaiheista tiedotettiin aktiivisesti. Lopputuloksena syntyi perusopetusta ohjaava asiakirja, jossa globaalikasvatus ja kestävä tulevaisuus nousevat vahvaksi punaiseksi langaksi.

Opetussuunnitelmatyö on herättänyt laajaa kiinnostusta ulkomaita myöden ja Suomea pidetään monessa mielessä globaalikasvatuksen mallimaana. Jos hyvin käy, suomalaisesta peruskoulusta astelee ulos aktiivisia ja vastuullisia maailmankansalaisia.

* * *

Järjestöjen kirjeessä ministeri Kiurulle toivottiin riittävää panostusta myös lukion opetussuunnitelmatyöhön, jota marssitetaan nyt läpi opetushallituksen toimesta pikavauhdilla.  Tämä tarkoittaa käytännössä hyvää, avointa hallintoa, riittävästi aikaa ja mahdollisuutta sisältökeskusteluihin eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kirje lähetettiin tiedoksi myös opetushallituksen ohjausryhmälle, jonka käsissä käytännön valmistelutyö lepää.

Opetushallituksen tiedotteessa lukion opetussuunnitelman luonnosta on luvattu lausuntokierrokselle huhtikuun puolivälissä. Järjestöt toivovat, että lausuntokierros on avoin kaikille kiinnostuneille ja että sisältöihin voi aidosti vaikuttaa vielä tässä vaiheessa.

Opetussuunnitelmauudistus on momentum, jota ei saa hukata! Nyt voimme yhdessä varmistaa, että lukiokoulutus jatkaa perusopetuksen viitoittamalla kestävän tulevaisuuden tiellä ja tukee osaltaan kansainvälisten sitoumusten toimeenpanoa, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Unescon tulevaa kestävän kehityksen kasvatusohjelmaa. Sen tulisi myös osaltaan toteuttaa hallituksen ihmisoikeusselonteon kehittämislinjausta, jonka mukaan perus- ja ihmisoikeuskasvatusta ja -koulutusta tulee vahvistaa.

Globaalikasvatusjärjestöjen kirje ministeri Kiurulle (pdf)

Uusimmat artikkelit