Blogi

Valtionavustuksia rauhantyön edistämiseen ja rasisminvastaiseen työhön

Teksti: Sanna Rekola

Opetusministeriö on julistanut haettavaksi vuoden 2010 avustukset rauhantyöntukemiseen, rasismin vastaiseen työhön, monikulttuurisuuden tukemiseen ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävään toimintaan taiteen ja kulttuurin avulla.

Avustukset rauhantyön edistämiseen
Avustuksia voidaan myöntää yleisavustuksina valtakunnallisille rauhantyön yleisjärjestöille, erityisaloilla kuten esimerkiksi ammattialakohtaisesti rauhantyötä tekeville yhdistyksille sekä alueellisille yleistä rauhantyötä tekeville yhdistyksille. Osa käytettävissä olevasta määrärahasta voidaan myöntää erityisavustuksina rauhantyön hankkeisiin ja rauhantyöhön liittyviin matkoihin.

Hakuaika päättyy: 30.11.2009 (postileiman päiväys riittää)
Lisätietoja avustuksen käyttötarkoituksista ja ehdoista opetusministeriön verkkosivulla

Avustukset monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön
Avustuksilla tuetaan etnisten vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävää toimintaa.
Monikulttuurisuuden tukemiseen tarkoitetuilla avustuksilla tuetaan maahanmuuttajien ja kansallisten vähemmistöjen omaa kulttuuritoimintaa.
Avustuksia rasismin vastaiseen työhön myönnetään yhteisöjen rasismin ja muukalaisvihan vastaiseen sekä kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan ja hankkeisiin. Toiminnan ja hankkeiden toteutusmuodot voivat vaihdella: avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi tiedotukseen, kouluvierailuihin ja kerhotoimintaan, jonka tavoitteena on poistaa toisiin etnisiin ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä varoittaa rasismin ja muukalaisvihan vaaroista.

Hakuaika päättyy: 4.1.2010 (postileiman päiväys riittää)
Lisätietoja avustuksen käyttötarkoituksista ja ehdoista opetusministeriön verkkosivulla.

Hakuohjeet
Hakemukset laaditaan opetusministeriön lomakkeelle nro 1 ja siihen liitetään lomakkeessa mainitut liitteet. Hakulomake ja lisätietoja avustuksista löytyy opetusministeriön verkkosivulta.
Avustukset jaetaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa ensi vuonna talousarvioon tarvittavat määrärahat.
Lisätietoja avustuksista antaa erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, mikko.cortes-tellez@minedu.fi, 09-160 77022.

Uusimmat artikkelit