Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatushaku auki

Teksti: Sanna Rekola

Haku kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin vuodelle 2011 on avattu. Kepa avustaa tukea hakevia järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Hakuaika päättyy 31.8.2010.

Ulkoasiainministeriö on varannut vuodelle 2011 määrärahan kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin. Ministeriön tuki on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja kehityskasvatukseen, joka koskee kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa, globaaleja kehityskysymyksiä tai kehitysmaiden todellisuutta. Tukea voivat saada myös hankkeet, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaarisia kysymyksiä kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta. Tuki on harkinnanvaraista.
Laajempien kohderyhmien saavuttamiseksi ja voimavarojen käytön tehostamiseksi ministeriö toivoo, että kansalaisjärjestöt toteuttavat viestintä- ja kehityskasvatushankkeita yhteistyössä muiden järjestöjen ja julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Järjestöjä kehotetaan hankkeissa ottamaan huomioon hallituksen kehityspoliittisen ohjelman (valtioneuvoston periaatepäätös 2007) linjaukset ja painopisteet.
Hakemukset tulee laatia ulkoasiainministeriön lomakkeille, joita on uudistettu vuoden 2011 hakua varten. Lomakkeita on saatavissa ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kansalaisjärjestöyksiköstä (Luotsikatu 4 A 1, 00160 Helsinki) sekä ulkoasiainministeriön verkkosivulta osoitteesta:
http://formin.fi/public/default.aspx?nodeid=34751.
Lisätietoja hakumenettelystä antaa ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö puh. (09) 1605 6255.
Hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 31. elokuuta 2009 klo 16.15 mennessä ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston kirjaamoon: PL 403, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoite Katajanokanlaituri 3, 00160 Helsinki. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Tukipäätöksistä ilmoitetaan tammikuun 2011 aikana.
Kepa neuvoo ja kommentoi hakemuksia
Kepa tarjoaa tukea hakeville tai sitä harkitseville järjestöille neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Kysymyksiä ja kommentoitavia hakemuksia voi lähettää koko kesän ajan osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.
Järjestöillä on myös mahdollisuus saada lisätietoa viestintä- ja kehityskasvatustuesta perjantaina 18.6.2009 kello 13-14 Kepassa pidettävässä infotilaisuudessa. Tilaisuudessa Anne Haavisto ulkoasiainministeriöstä kertoo tuen tarkoituksesta, ehdoista sekä uudistetuista lomakkeista.
Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen 16.6.2010 mennessä osoitteeseen vkkneuvonta@kepa.fi.
Lisätietoa:

UM: tuki kansalaisjärjestöjen viestintähankkeisiin ja kehityskasvatukseen
Kepan globaalikasvatuspalvelut
Kepan neuvontapalvelu: vkkneuvonta@kepa.fi

Uusimmat artikkelit