Blogi

Viestintä- ja kehityskasvatustukea vuodelle 2011 haki 106 järjestöä

Teksti: Sanna Rekola

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö sai vuoden 2011 – 2012 viestintä- ja kehityskasvatustukea koskevia hakemuksia 106 järjestöltä 121 hankkeeseen. Hakemusten kokonaissumma on noin 4,3 miljoonaa euroa.

Viime vuonna tukea haki 105 järjestä ja haetun tuen yhteenlaskettu summa oli 3,7 miljoonaa euroa.
Tällä kerralla uusia hakijajärjestöjä on 13. Kaksivuotista kehityskasvatustukea hakee 16 järjestöä.
Viestintä- ja kehityskasvatustukihakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota seuraaviin näkökohtiin:

Hankkeella on hyvin määritelty viesti, jolla on yhteiskunnallista merkitystä
Kohderyhmä, tavoitteet, toteuttamiskeinot ja toivotut tulokset on määritelty selkeästi
Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti muut kuin järjestön jäsenet
Kohderyhmä on riittävän suuri verrattuna hankkeen kustannuksiin ja toteutustapaan
Suunnitellut tiedotuskanavat ja -keinot ovat sellaisia, että niiden avulla voidaan saavuttaa tavoite ja kohderyhmä
Hankkeen kustannukset ovat sen toteutustapaan nähden kohtuulliset
Järjestön voidaan arvioida kykenevän hankkeen toteutukseen

Järjestö on sitoutunut hankkeeseen, tätä arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa järjestön omarahoitusosuus hankkeessa
Osa hakemuksista on puutteellisia ja järjestöjä pyydetään täydentämään hakemuksia 30. syyskuuta 2010 mennessä. Tavoitteena on saada ministerin päätös viestintä- ja kehityskasvatustukien myöntämisestä tammikuun 2011 alkupuolella.
Lisätietoja:

kansalaisjärjestöyksikkö, Leila Riitaoja, puh. (09) 160 56247, etunimi.sukunimi@formin.fi.

 

Uusimmat artikkelit