Blogi

Yhteiset Lapsemme ry etsii haastateltavia kehityskasvatushankkeeseen

Teksti: Sanna Rekola

Yhteiset Lapsemme ry etsii nuoria, n. 18–23-vuotiaita kehitysmaataustaisia haastateltavia kehityskasvatushankkeeseen.

Yhteiset Lapsemme ry:n hankkeen nimi on ”Minun tarinani”, ja sille on myönnetty Ulkoministeriön kehityskasvatus- ja viestintätukea. Hankkeen tarkoituksena on koota kokemusperäinen, koskettava ja arkielämän näkökulmasta globaaleja kehityskysymyksiä käsittelevä kehityskasvatusaineisto peruskoulun yläkouluissa, lukioissa sekä mahdollisesti myös ammattikouluissa ja -oppilaitoksissa käytettäväksi.

Aineiston tavoitteena on elävällä ja konkreettisella tavalla kertoa kehitysmaista Suomeen muuttaneiden nuorten ja nuorten aikuisten elämästä syntymämaassaan ja Suomessa, eroista ja yhtäläisyyksistä sekä heidän käsityksistään kehityskysymyksistä omasta elämäntaustastaan käsin.

Hankkeessa keskitytään kehityskysymysten, globaalin oikeudenmukaisuuden ja humanitaaristen kysymysten esilletuomiseen nuorten maahanmuuttajien henkilötarinoiden kautta. Tarinat kootaan teemahaastattelumenetelmää käyttäen. Haastatteluaineisto toimitetaan tarinoiksi.

Yhteydenotot ja lisätietoja: Petra Kohonen, Yhteiset Lapsemme ry, puh. 050 3790 476

Yhteiset Lapsemme ry, www.yhteisetlapsemme.fi

Uusimmat artikkelit