Jäsen

Suomen Punainen Risti

Esittely

Suomen Punaisen Ristin, samoin kuin 185 eri maan Punaisen Ristin ja Punaisen puolikuun, pyrkimyksenä on lievittää hätää ja suojella ihmisarvoa auttamalla toiminnallaan kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä. Suomen Punainen Risti toimii yli 90 000 jäsenen ja noin 45 000 aktiivisen vapaaehtoisen voimin lähes 600 paikallisosastossa.

Suomen Punainen Risti edistää arvoillaan ja käytännön toimillaan inhimillistä ajattelua. Yhdistys pitää yllä ja kehittää katastrofivalmiutta – se järjestää katastrofirahastonsa turvin apua luonnononnettomuuksien ja sotien uhreille ympäri maailman.

Kotimaassa järjestö pitää yllä laajaa vapaaehtoistyöhön perustuvaa valmius- ja auttamisverkostoa, opettaa kansalaisille ja työyhteisöille ensiaputaitoja, kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja vastaa maan veripalvelusta. Suomen Punainen Risti myös järjestää ystäviä ja virkistystä yksinäisille vanhuksille, tekee katutyötä nuorten auttamiseksi, pitää yllä Nuorten turvataloja, kampanjoi vuosittain rasismia vastaan sekä tukee hiv-tartunnan saaneita.

Yhteystiedot

Verkkosivut: https://www.punainenristi.fi

Sähköpostiosoite: info@redcross.fi