CMI

Ahtisaaripäivän opetusmateriaalit

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on innostaa oppilaita perehtymään meitä kaikkia koskettavien konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla.

Konfliktit koskettavat jokaista nuorta jollakin tavalla. Maailmalla jylläävät sodat tulevat lähelle viimeistäänkin median välityksellä eikä riidoitta selviä edes omassa arjessa.

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on innostaa oppilaita perehtymään konfliktien rauhanomaisiin ratkaisuihin erilaisten toiminnallisten harjoitusten avulla.

Harjoitukset ovat jaettu kuuden eri teeman alle:

Neuvottelutaidot
Vuorovaikutus ja empatia
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Rauhanvälitys
Konfliktinratkaisusimulaatio
Suomi ja konfliktimaat

Materiaalipaketti sisältää muun muassa rauhanvälityssimulaation, jossa oppilaat pääsevät eläytymään konfliktitilanteeseen. Paketista löytyy myös kattavasti erilaisia työkaluja, jotka vahvistavat rauhanvälitykseen ja sovitteluun tarvittavia taitoja.

Materiaalipaketti on pyritty rakentamaan siten, että se sopisi luontevaksi osaksi uuden perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.  Näin opettaja voi halutessaan helposti täydentää harjoituksilla esimerkiksi äidinkielen, maantiedon, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja historian opetusta.

Konfliktinratkaisumateriaali perustuu uuden opetussuunnitelman läpileikkaaviin teemoihin kuten vuorovaikutukseen ja empatiaan, osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä kulttuuriseen osaamiseen. Opetussuunnitelma antaa oppilaille tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisua sekä kriittistä ajattelua.

Ahtisaari-päivien materiaalipaketin tarkoituksena on välittää tietoa rauhanvälityksestä ja tarjota tietoa, jonka avulla nuori voi osallistua rauhan rakentamiseen myös omassa elämässään. Materiaalipaketti soveltuu useaan eri oppiaineeseen ja se on pääsääntöisesti suunnattu yläkouluille ja lukioille.

Tutustu materiaalipaketin eri teemojen harjoituksiin.

Miten ja missä?

VINKKITYYPPI

Kenelle?