Fingo - Suomalaiset kehitysjärjestöt

Kylässä koulussa -kouluvierailuopas järjestöille

Tervetuloa kehittämään laadukasta, vaikuttavaa ja eettistä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Tämä opas on suunnattu etenkin globaalikasvatusta toteuttaville kansalaisjärjestöille vierailujen tueksi.

Agenda 2030 eli YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta tulivat voimaan vuonna 2015. Erityistä huomiota vaatii alatavoite 4.7, joka edellyttää, että kaikki iästä ja taustasta riippumatta saavat globaalikasvatusta. Keväällä 2020 alkaneen koronapandemian seurauksena etä- ja hybridiopetuksesta on tullut arkipäivää. Kiihtyvä ilmastohätätila ravistelee planeettaamme, eivätkä maailman päättäjät ole osanneet reagoida siihen riittävin toimin – siitäkin syystä tällä hetkellä koulun kuluttavat tulevaisuuden päättäjät tarvitsevat kaiken saatavissa olevan globaalikasvatuksen.

Tämä opas tarjoaa käytännöllisiä ohjeita ja esimerkkejä järjestöjen käytänteistä laadukkaan kouluvierailutoiminnan järjestämiseksi. Kysymyksiä, joihin pyritään vastaamaan ovat muun muassa:

  • Miten päästä rakentavaan yhteistyöhön koulujen, oppilaitosten ja opettajien kanssa?
  • Miten suunnitella pedagogisesti toimiva, oppilaita osallistava ja tavoitteellinen kokonaisuus?
  • Miten hallita vaikeita tilanteita?
  • Miten rekrytoida ja kouluttaa hyviä kouluvierailijoita?
  • Miten markkinoida omaa toimintaa?
  • Miten kerätä palautetta sekä arvioida ja kehittää vierailutoimintaa?

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI