Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulu

Ympäristökoulu tukee päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä.

Ympäristökoulu on kestävään elämäntapaan ja kulutukseen liittyvän ympäristökasvatuksen kehittämiskeskus. Se pyrkii tukemaan päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä ja kehittämään ympäristökasvatusmenetelmiä ja -materiaaleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Erilaista materiaalia on päiväkoti-ikäisille, ala- ja yläkouluille sekä lukioihin ja ammattikouluihin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI