Seta ry

Älä oleta – Normit nurin! -opas

Normikriittisyys on keino, jonka avulla opiskelijoiden yksilöllisyyttä, itsemäärittelyoikeutta ja oikeutta turvalliseen opiskeluympäristöön kunnioitetaan. Oppaan tarjoaa välineitä puuttua syrjiviin normeihin.

Oppaassa etsitään keinoja, joilla voidaan puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisemman oppimisympäristön kaikille. Yhteiskunnan normit vaikuttavat koulujen arkeen.

Opas pyrkii tarjoamaan välineitä erityisesti normien ulkopuolelle putoavien nuorten kokemusten ymmärtämiseen. Normien haastaminen palvelee kaikkia opiskelijoita – jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi omana itsenään. Oppaassa on myös käytännön harjoituksia, jotka auttavat käsittelemään syrjintää kouluissa.

Opas on tarkoitettu opettajille, mutta se on käyttökelpoinen kenelle tahansa, joka työskentelee nuorten parissa. Se on ensisijaisesti suunnattu toisen asteen oppilaitoksille, mutta soveltuu myös yläkouluihin. Oppaassa käytetään selkeyden vuoksi termejä koulu ja oppilaitos, sekä oppilas ja opiskelija samassa tarkoituksessa.

Opas esittää syrjinnän vastaiseen työhön apuvälineeksi normikriittistä asennetta. On tärkeää pohtia mitä syrjinnän, kiusaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen taustalla on.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?