Vammaiskumppanuus ry

Oikeus tulevaisuuteen – oppimateriaali vammaisten oikeuksista kehitysmaissa

Oikeus tulevaisuuteen -globaalikasvatusoppimateriaali kertoo vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehitysmaissa. Materiaalin tavoitteena on herättää käyttäjää ajattelemaan maailmaa vammaisen ihmisen näkökulmasta.

Millaisesta urasta näkövammainen yliopisto-opiskelija haaveilee Ecuadorissa? Entä millaisia haasteita kuuro räppäri on kohdannut elämänsä aikana Suomessa? Millaisia ovat heidän tulevaisuuden haaveensa?

Oikeus tulevaisuuteen -oppimateriaali sisältää kattavan kokoelman työkaluja kansainvälisyyden toteuttamiseen niin eri oppiaineissa, aihekokonaisuuksissa kuin eri luokka-asteilla ja koulumuodoissakin. Jokaisessa teemaosiossa voi tutustua aiheeseen asiaosuuden, elämäntarinoiden, harjoitustehtävien ja useiden videoiden kautta. Materiaali sisältää sekä suomalaisten että kehitysmaiden vammaisten nuorten tarinoita elämän eri osa-alueilta.

Materiaalia voi käyttää usealla eri tavalla. Sivustolta voi koota haluamansa pituisen kokonaisuuden vartin mittaisesta osasta kokonaiseen päivään. Tehtäväosioita voi käyttää erikseen yksitellen tai kokonaisuutena tai osittain soveltamalla opettamaasi oppiaineeseen. Aina ei ole arvokeskusteluun aikaa tai mahdollisuutta, mutta materiaalin lisätiedot, vinkit ja linkit toimivat myös oman opetuksen rinnalla esimerkkeinä. Tehtäviä on myös mahdollista antaa kotiläksyiksi ja lisämateriaali voi olla esim. aineistoesseen pohjana.

Miten ja missä?

VINKKITYYPPI

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ