Arvojana

Miten virittää keskustelua mielipiteistä ja asenteista? Järjestä kuulijasi arvojanaa ja keskustele.

Arvojanan tarkoituksena on käsitellä osallistujien mielipiteitä, asenteita ja käsityksiä kampanjoimastanne aiheesta.

Varatkaa menetelmää varten tila, jossa osallistujat mahtuvat liikkumaan. Tilan toisessa päässä on ”täysin samaa mieltä” -alue ja toisessa ”täysin eri mieltä” -alue. Näiden alueiden puolessavälissä on ”en osaa sanoa” -alue.

Aloitustilanteessa osallistujat seisovat rivissä tilan eli arvojanan puolessavälissä. Osallistujien määrällä ei ole väliä. Pelin vetäjä lausuu ääneen väittämän, jonka jälkeen osallistujat menevät arvojanalla seisomaan paikkaan, joka vastaa hänen mielipidettään. Ohjaaja voi esimerkiksi sanoa: ”Vastustan ydinvoiman lisärakentamista” tai ”Jos olisin pakolainen, toivoisin saavani turvapaikan Suomesta”.

Seuraavaksi osallistujia voidaan pyytää perustelemaan, miksi he menivät valitsemaansa kohtaan. Perusteluiden aikana osallistujat voivat muuttaa paikkaansa janalla, jos jonkun toisen perustelut vakuuttavat heidät. Halutessanne joku järjestönne henkilöistä voi myös osallistua, jolloin hänen perusteluillaan voi olla vaikutusta muiden mielipiteisiin.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI