Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Arvojen selkiyttäminen -ympäristökasvatusopas

Kierrätyskeskuksen ohjeilla kehität eettistä kuluttajakäyttäytymistä.

Arvojen selkiyttäminen -ympäristökasvatusopas on koottu avuksi ympäristöneuvojille ja -kasvattajille heidän työssään kestävän elämäntavan edistämiseksi. Opas sisältää toiminnallisia harjoituksia omien arvojen tarkasteluun ja hyvän elämän käsitteen pohdintaan.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI