Fingo - Suomalaiset kehitysjärjestöt

Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Globaalikasvatuksen verkkokurssi on globaalikasvatuksen parissa toimiville ja aiheista kiinnostuneille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka avaa monipuolisia näkökulmia globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin. Kurssi tukee globaalikasvattajan osaamisen kehittymistä ja tarjoaa käytännön työkaluja entistä muutosvoimaisemman globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Kurssi sisältää neljä moduulia, jotka tarjoavat lukupaketteja, videoita ja syventäviä harjoituksia oman oppimisen vahvistamiseksi. Kustakin moduulista löytyy lisäksi vinkkejä lisämateriaaleista. Voit hyödyntää materiaaleja ja harjoituksia myös omassa globaalikasvatustyössäsi erilaisten kohderyhmien kanssa.

Verkkokurssin ovat laatineet Fingon globaalikasvatuksen ja oppimisen asiantuntijat yhdessä Rauhankasvatusneuvolan rauhankasvattaja ja opettaja Hanna Niittymäen kanssa. Kurssin materiaalit pohjautuvat alan tutkimukseen sekä globaalikasvatuksen asiantuntijajärjestöjen tuottamiin materiaaleihin ja yhdessä tekemään globaalikasvatustyöhön.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA