Suomen Caritaksen Samanarvoinen elämäni -hanke

Samanarvoinen elämäni

Samanarvoinen elämäni -näyttely tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden laajentaa oppilaiden näkökulmia ja herättää mielenkiintoa eriarvoisuutta, ihmisoikeuksia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta kohtaan. Näyttely rikastuttaa opetusta ja tarjota uusia oppimismahdollisuuksia. Näyttelyn keskiössä ovat GMB Akashin valokuvat, jotka välittävät syvällistä ymmärrystä ja kertovat tarinoita tavallisten bangladeshilaisten elämästä. Näiden valokuvien avulla voitte avata keskustelua eri kulttuureista ja elämäntavoista sekä herättää oppilaiden mielenkiintoa maailman monimuotoisuutta kohtaan.

Miksi Samanarvoinen elämäni -näyttely on tärkeä osa opetusta?

Lisää tietoisuutta eriarvoisuudesta: Näyttely käsittelee yhteiskunnan reunamille jääviä ihmisiä, kuten koululaisia, lapsityöläisiä, vanhuksia ja kehitysvammaisia. Näiden ihmisten elämäntarinat voivat herättää oppilaiden empatiaa, ymmärrystä ja kriittistä ajattelua eriarvoisuuden suhteen.

Tukee monialaista oppimista: Näyttely tarjoaa oppimateriaalivihkoja, joiden avulla voitte käsitellä eriarvoisuutta ja sen vähentämistä eri oppiaineiden yhteydessä. Näitä aiheita voi hyödyntää esimerkiksi uskonnon, elämänkatsomustiedon, ympäristöopin, maantiedon ja yhteiskuntaopin tunneilla.

Inspiraatiota taiteen ja valokuvauksen opetukseen: GMB Akashin ammattitaitoisesti toteutetut valokuvat tarjoavat mahdollisuuden ihailla valokuvataiteen kauneutta ja voimaa. Näyttely voi inspiroida oppilaita valokuvaamiseen tai taiteen tekemiseen yleisesti.

Kehittää maailmankansalaisuutta: Samanarvoinen elämäni -hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta eriarvoisuudesta ja kehittyvissä maissa elävien ihmisten kokemuksista. Näyttely auttaa oppilaita laajentamaan ymmärrystään maailman epäoikeudenmukaisuuksista ja kehittymään vastuullisina ja osallistuvina kansalaisina.

Materiaali tarjoaa myös verkossa saatavilla olevia resursseja, kuten kuvia, tarinoita ja pohdintatehtäviä eri ikäryhmille. Näitä materiaaleja voi hyödyntää eri oppiaineissa ja eri kielten oppitunneilla. Materiaalit on kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikki on räätälöity kahdelle eri ikäryhmälle: 9-12-vuotiaille sekä yli 13-vuotiaille ja vanhemmille.

Näyttelyn ja sen liittyvän materiaalin tavoitteena on tarjota opettajille työkaluja opetuksen rikastamiseen, tärkeiden aiheiden käsittelyyn ja oppilaiden kasvattamiseen vastuullisiksi maailmankansalaisiksi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA
KESTO