Suomen Punainen Risti

Humanitaarisen oikeuden oppimateriaali: Sodassakin on säännöt

Uudistunut Sodassakin on säännöt -oppimateriaalipaketti tutustuttaa yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat sodan oikeussääntöihin, eli humanitaarisen oikeuden perusperiaatteisiin. Sodassakin on säännöt - oppimateriaalissa kerrotaan sotaan liittyvästä lainsäädännöstä, sodan vaikutuksista sekä siitä miten Punaisen Ristin avustustoiminta toteutuu sota-alueilla. Materiaali on suunnattu yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille.

Oppilaiden tieto maailman konflikteista perustuu usein uutisotsikoihin, jotka herättävät toisinaan paljonkin keskustelua nuorten keskuudessa. Sodassakin on säännöt -oppimateriaalin avulla voitte perehtyä maailmanlaajuisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita aseelliset konfliktit aiheuttavat. Toisella puolella maailmaa käytävillä sodilla on vaikutuksensa myös Suomen yhteiskuntaan ja suomalaisiin. Materiaali auttaa oppilaita ymmärtämään näitä maailmassa vallitsevia keskinäisiä riippuvuussuhteita sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.

Oppimateriaalin teemat tukevat lukion ja yläkoulun uusien opetussuunnitelmien sisältöjä ja sopivat myös monialaisten opintokokonaisuuksien toteuttamiseen. Sodan oikeussääntöjen eli humanitaarisen oikeuden teemoja voit hyödyntää muun muassa historian, uskonnon, etiikan, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, maantiedon sekä äidinkielen opetuksessa.

Oppimateriaali koostuu kahdeksasta teemasta/tunnista, joista jokainen on suunniteltu noin 75 minuutin mittaiseksi. Ryhmän aktiivisuudesta ja ikäluokasta riippuen voi kaikkien tehtävien tekemiseen kulua aikaa enemmänkin, on siis hyvä käydä läpi kokonaisuus huolella etukäteen. Materiaalissa käsitellään sodan sääntöjen lisäksi muun muassa sotaa ja mediaa, sotarikoksia, avustustyötä sota-alueella sekä lapsia sodassa.  Jokaiseen tuntiin sisältyy helpompia perustehtäviä, haastavampia aineistotehtäviä, pohdintakysymyksiä sekä video, jossa eri asiantuntijat vastaavat teemaan liittyviin kysymyksiin. Kokonaisuutta ei ole suunniteltu käytettäväksi täysin itsenäiseen opiskeluun, vaan aihetta tulisi lähestyä opettajan johdolla.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
KESTO