Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ja Siemenpuu-säätiö

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus

Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus tuo tukea ilmastokasvatukseen ja globaalien haasteiden käsittelyyn. Pureudumme ilmastonmuutoksen syihin ja ratkaisuihin, ilmiöiden välisiin kytköksiin, haasteiden aiheuttamiiin reaktioihin ja tunteisiin sekä niiden viemiseen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo oppilaiden toteuttama videoprojekti. Ota materiaalit itsenäisesti käyttöön oppitunneillasi!

Ilmastonmuutos, ylikulutus ja kuudes sukupuuttoaalto – monimutkaisten ilmiöiden ja niiden välisten globaalien kytkösten avaaminen oppitunneilla voi olla haastavaa. Näiden teemojen käsittelemiseksi on nyt tarjolla Ilmastonmuutos ja etelän äänet -oppimiskokonaisuus. Sen keskiössä ovat monimutkaisten ilmiöiden globaalit kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ryhmätyönä toteutettava videoprojekti, jossa oppilaat pääsevät tutkimaan kestävän kehityksen teemoja sekä etelän että pohjoisen näkökulmista ja ottamaan niihin itse kantaa.

Verkkosivulta löydät tuntisuunnitelmat ja materiaalit, joiden avulla voi toteuttaa oppimiskokonaisuuden tai osia siitä. Materiaalit ovat saatavilla myös englanniksi. 

Sisältö soveltuu mm. maantiedon, biologian, elämänkatsomustiedon ja yhteiskuntaopin tunneille tai aineiden välisenä yhteistyönä toteutettavaksi. Siitä saa myös rakennettua innostavan toiminnallisen kokonaisuuden esimerkiksi MOK-viikolla toteutettavaksi! Oppimiskokonaisuus soveltuu uuden OPSin mukaiseen työskentelyyn erinomaisesti.

Miten ja missä?