Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Äidinkielen opettajien liitto ja Häiriköt-päämaja

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen oppimateriaalit

Ilmastoterveisiä Etelästä -oppimateriaali keskittyy stereotypioiden rikkomiseen ja ilmastoviestien tarkasteluun uudella tavalla.

Ilmastoterveisiä Etelästä -oppimateriaalin tarkoituksen on tukea erityisesti yläkoulu ja toisen asteen opettajia ilmastoaiheen käsittelyssä koulussa. Oppimateriaalissa ilmastonmuutosta katsotaan globaalin etelän ilmastotoimijoiden tarinoiden kautta. Lisäksi materiaali ohjaa oppilaita median ja mainonnan tuottamien ilmastoviestien kriittiseen tarkasteluun. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten ilmastouutisia voitaisiin täydentää, jotta myös Etelän näkemykset tulisivat huomioiduiksi.

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen puitteissa tuotettu materiaali sisältää esimerkiksi opettajan taustamateriaalin, vastamainostyöpajan ja ilmastovisan. Kaikki materiaalit löytyvät Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n verkkosivulta.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?