Väestöliitto

Julkaisu seksuaalioikeuksista

Julkaisu on tarkoitettu kaikille seksuaalioikeuksista kiinnostuneille. Julkaisu antaa kattavan kuvan seksuaalioikeuksista osana ihmisoikeuksia ja selventää niiden suhdetta kestävään kehitykseen. Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä ja oikeus vaikuttaa. Julkaisu on osa Väestötietosarjaa.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille seksuaalioikeuksista kiinnostuneille. Julkaisu antaa kattavan kuvan seksuaalioikeuksista osana ihmisoikeuksia ja selventää niiden suhdetta kestävään kehitykseen. Kaikilla ihmisillä on oikeus omaan seksuaalisuuteen, oikeus tietoon seksuaalisuudesta, oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi, oikeus seksuaaliterveyspalveluihin, oikeus näkyä ja oikeus vaikuttaa.

Tässä julkaisussa käsitellään jokaista edellä mainituista oikeuksista omassa osiossaan. Lisäksi julkaisu sisältää esimerkkejä ja konkreettisia ideoita, miten seksuaalioikeudet voidaan ottaa huomioon käytännön työssä ja hankkeissa.

Julkaisu on mahdollista tilata maksutta myös painettuna versiona. 

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI