Interpedia

Kenen äänellä? − eettiseen viestinnän oppimateriaali yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille

Mitä kuvat kertovat? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Interpedian eettisen viestinnän oppimateriaali herättää oppilaita pohtimaan lasten ja nuorten kuvien ja tarinoiden käyttöä mediassa, yksityisyyden suojaa sekä median luomia mielikuvia kehitysmaista. Materiaalin tarkoitus on myös saada oppilaat kiinnostumaan kehitysmaiden nuorten arjesta ja todellisuuden moninaisuudesta sekä pohtimaan lapsen oikeuksia, stereotypioita ja maailman eriarvoisuutta.

Mitä kuvat kertovat? Onko yksityisyyden suoja erilainen eri ihmisille? Millaisia mielikuvia media luo kehitysmaista? Miten viestimme eettisesti?

Interpedian eettisen viestinnän oppimateriaalin tavoitteena on herättää oppilaita pohtimaan lasten ja nuorten kuvien ja tarinoiden käyttöä mediassa, yksityisyyden suojaa sekä median luomia mielikuvia kehitysmaista. Materiaalin tarkoitus on myös saada oppilaat kiinnostumaan kehitysmaiden nuorten arjesta ja todellisuuden moninaisuudesta sekä pohtimaan lapsen oikeuksia, stereotypioita ja maailman eriarvoisuutta.

Aineisto koostuu Nepalissa kuvatusta videosta, jossa kerrotaan lapsityöläisten oikeuksien puolesta tehtävästä työstä, sekä oppimateriaalista, jossa pohditaan yksityisyyden suojaa, kuvien merkitystä ja niiden luomia mielikuvia sekä lapsen oikeuksien puolesta vaikuttamista. Materiaali on suunniteltu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.

Videon (Drömmen om ett Nepal utan barnarbete) och läromedlen finns också på svenska.

Interpedian globaalikasvatushanke Kenen äänellä? toteutettiin osana Fingon koordinoimaa, EU-rahoitteista Frame, Voice, Report! -hankekokonaisuutta.

Miten ja missä?

VINKKITYYPPI