Etnisten suhteiden neuvottelukunta (toim.)

Kop kop – Pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille.

Tämä opas tarjoaa konkreettisia välineitä urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Opas on suunnattu kaikille järjestöjen luottamus- ja toimihenkilöille.

Kaikilla nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua haluamaansa urheilu- ja nuorisotoimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan miten sinun järjestösi voi tehdä tästä mahdollista!

Tämä opas tarjoaa konkreettisia välineitä urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Opas on suunnattu kaikille järjestöjen luottamus- ja toimihenkilöille. Tässä oppaassa keskitytään siihen, miten luottamus- ja toimihenkilöt voivat päätöksillään vaikuttaa järjestörakenteiden ja järjestön yhteisten käytäntöjen yhdenvertaisuuteen.

Oppaan tavoite on edistää sellaista järjestökulttuuria, jossa jokaisella on mahdollisuus itse valita, mihin vapaa-ajan harrastukseen tai -toimintaan osallistuu: Tuntevatko esimerkiksi paikkakunnalla asuvat romaninuoret itsensä tervetulleiksi nuorisojärjestön toimintaan? Onko järjestön maine ja viestintä sellaista, että paikkakunnalla asuva kahden äidin perhe uskaltaa lähettää innokkaan lapsensa harrastamaan jalkapalloa kyseiseen järjestöön ilman pelkoa syrjinnästä? On hyvä muistaa, että valmista ei tarvitse tulla heti. Yhdenvertaisuuden edistäminen etenee askel askeleelta. Tärkeintä on, että järjestön kaikki toimijat toiminnan eri tasoilla otetaan mukaan ja sitoutetaan yhdenvertaisuuden edistämiseen alusta lähtien.

Materiaalia ovat olleet laatimassa: Etnisten suhteiden neuvottelukunta, Ihmisoikeusliitto ry, Liikkukaa ry, Seksuaalinen tasavertaisuus Seta ry, Sisäasiainministeriö, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry ja Vammaisfoorumi ry.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Mitä?

Kenelle?

KOHDERYHMÄ