Suomen luonnonsuojeluliitto

Koulumetsäopas

Koulumetsäopas on käsikirja kasvattajille, opettajille ja kuntien viranomaisille. Havainnolliset esimerkit ja tehtävät opastavat koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen.

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille havainnollisesti, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä ja kehittää pysyvästi. Materiaali sisältää runsaasti tehtäviä, esimerkkejä ja valokuvia. Opas sopii myös kuntien kaupunkisuunnittelun, luonnonhoidon sekä opetus- ja sivistystoimen käyttöön. Oppaan on laatinut maatalous- ja metsätieteiden maisteri Virpi Sahi Koulumetsät arvoonsa -hankkeen kokemuksien pohjalta yhteistyössä hankekumppanien kanssa.

Oppaan sisältöjä ovat:

Koulumetsäkonsepti – mitä, miksi ja kenelle
Liikkeelle lähimetsään – jokamiehenoikeudet ja alkukartoitus tärkeän lähimetsän tiimoilta
Koulumetsän turvaamiskeinot ja yhteistyö maanomistajan kanssa
Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys koulujen ja päiväkotien lähimetsissä
Koulumetsän hoitosuosituksia ja turvallisuus koulumetsässä
Ulkona oppimisen ja metsäluontokasvatuksen kehittäminen
Kaupungit ja kunnat koulumetsätyön edistäjinä

Sahi, Virpi: Koulumetsäopas – käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. 102 s.+5 liites. ISBN 978-952-9693-70-2 (PDF). Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2014.

Lataa opas (pdf 26 Mt)

Lue lisää oppaasta Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Kenelle?

KIELI
KOHDERYHMÄ