Pohjoismaiden Ministerineuvosto, Suomen Ympäristökeskus

Kuinka vähennämme jätteen määrää? – oppimateriaali

Pohjoimaiden ministerineuvoston luoma aineisto jätteen synnyn ehkäisystä antaa vinkkejä kestävän kulutuksen käsittelyyn peruskoulussa.

Kuinka vähennämme jätteen määrää? – Uusi oppimateriaali jätteen synnyn ehkäisystä Tämän päivän ostokset ovat huomispäivän jätettä. Ennusteiden mukaan jätteen määrä kaksinkertaistuu Pohjoismaissa vuoteen 2030 mennessä, ellei kulutus- ja tuotantotapoihin tehdä muutoksia. Suomalaiset ovat hyviä lajittelemaan ja kierrättämään, mutta se ei yksin riitä. Jätemäärien pienentäminen vaatii jätteen synnyn ehkäisyä. Pohjoismaiden ministerineuvosto katsoo, että jätteen synnyn ehkäisyyn ja kestävään kulutukseen tulisi kohdistaa lisähuomiota myös kouluopetuksessa.

Ministerineuvosto on teettänyt aiheesta aineistoa sekä opettajille että oppilaille, Opettajan ohjeen ja Oppilaan vihkon, useilla pohjoismaisilla kielillä. Mikäli aineistoa käytetään tulostettuna, on hyvä käyttää samoja tulosteita useamman kerran. Opetusmateriaali on rakennettu siten, että se sisältää neljä jätteen synnyn ehkäisyä esittelevää teemaa, jotka on kuvattu opetuksen sisältöä käsittelevässä opettajan ohjeessa sekä oppilaan tehtävävihkossa.

Materiaalia voi käyttää opetuksessa ala-asteen ylimmillä luokilla ja yläasteella esimerkiksi luonnontieteiden ja teknisten aineiden opetuksessa. Yksittäisiä tehtäviä käsitellään tavallisesti 1–2 oppitunnilla. Lisäksi oppitunteihin voi sisältyä käyntejä eri kohteissa.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI