Lupa välittää, lupa puuttua – yhdenvertaisuusopas urheilussa toimiville aikuisille

Lupa välittää - lupa puuttua.

Lupa välittää – lupa puuttua. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä liikunnassa ja urheilussa -oppaan tarkoituksena on kertoa kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille.

Pyrkimyksenä on myös tarjota menettelyohjeita häirintätilanteiden ennaltaehkäisemiseksi liikuntaelämässä. Urheilu ja liikunta on hyvin fyysistä toimintaa, liikkujat ja heidän ohjaajansa tulevat väistämättä hyvin lähelle toisiaan. Mukana on paljon tunteita, joita täytyy uskaltaa kohdata ja näyttää.

Aikuisen kasvattajan on oltava eettisesti valveutunut ja hänen tulee pystyä tunnistamaan epäasiallisia menettelytapoja. Hänen täytyy myös osata ja uskaltaa puuttua näihin tilanteisiin. Välittäminen ja puuttuminen tarkoittaa sitä, että puututaan huonoon käytökseen oli se sitten aikuisten tai lasten käytöstä.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI

Mitä?

Kenelle?

KIELI