Taksvärkki ry

Maailman äänet -menetelmäopas

Yläkoulujen opettajille suunnattu normikriittinen mediakasvatusopas, joka johdattaa streotypioiden taakse ja vahvistaa oppilaiden omaa toimijuutta median viestien tulkitsijoina ja tuottajina.

Maailman äänet -opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelästä, haastaa sterotypioita ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen.

Maailman äänet -menetelmäopas sisältää toiminnallisia harjoituksia, lyhyitä vinkkejä ja asiantuntijatekstejä. Oppaassa pureudutaan maailmankuvaamme ja median välittämiin käsityksiin maailmasta.

Opas kannustaa opettajia pohtimaan yhdessä oppilaiden kanssa, miten tarjota nuorille työkaluja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen ja kuinka luoda positiivisia esimerkkejä nuorten innostamiseksi.

Harjoituksia ja tekstejä yhdistelemällä voi rakentaa haluamansa pituisen kokonaisuuden. Harjoitukset on suunniteltu yläkoulun oppilaiden kanssa tehtäviksi, mutta niitä on mahdollista soveltaa myös muun ikäisten oppijoiden käyttöön.

Painetun oppaan voi tilata veloituksetta osoitteesta tilaus@taksvarkki.fi.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI