Eettisen kaupan puolesta ry

Mainoksista runoiksi! -työpaja

Mainoksista runoiksi! -työpajassa tutustutaan mainontaan, vastamainoksiin ja runokieleen sekä muokataan kohdennettua mainontaa uudelleen runotaiteeksi.

Mainoksista runoiksi -työpajassa (kesto noin. 90 min) tutustutaan mainontaan, vastamainoksiin ja runokieleen. Työpajan tarkoituksena on kasvattaa mainoslukutaitoa, käsitellä mainoksissa vaiettuja asioita sekä nivoa yhteen mainonnan ja runouden kieltä. Lisäksi työpajan osallistujat pääsevät muotoilemaan mainoskieltä uudelleen runotaiteeksi. Työpajarunko soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille, esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, kuvataiteen, elämänkatsomustiedon tai maantieteen opetukseen.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
KESTO