AV-arkki ry

Mediataide kasvattaa! Mediakasvatusmateriaali luontosuhteesta

Mediataide kasvattaa! -sarjan kokonaisuus Kenen luonto? on opetuspaketti, joka sisältää mediataideteoksia ja niihin liittyviä tehtäviä, jotka on tuotettu yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa. Teosten teemat tarkastelevat ihmisten suhdetta luontoon, miten näemme itsemme osana ympäristöä, luonnon monimuotoisuutta ja miten käytämme luontoa hyödyksemme.

Kenen luonto? -oppimateriaalin avulla voidaan tarkastella mediakasvatuksen keinoin luontoon, ympäristöön tai omaan luontosuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Opettajan kannattaa tutustua teoksiin ja tehtäviin etukäteen ja luoda tila niiden herättämien tunteiden käsittelyyn. Mediataide herättää monenlaisia tunteita ja mielipiteitä, eikä teoksiin ole yhtä oikeaa tulkintaa. Ekologisen kriisin aikakaudella ympäristöön liittyvät uhkakuvat voivat olla myös ahdistavia, ja onkin tärkeää ylläpitää toivoa ja toimia tulevaisuuden hyväksi yhdessä sen sijaan, että lamaannutaan paikoilleen. Olennaista on huomioida faktat, mutta pystyä samaan aikaan käsittelemään kaikkia ilmastonmuutoksen herättämiä tunteita j​a huolta ympäristöstä.

Tunteita ja ajatuksia voi tutkia taiteen ja Kenen luonto? -tehtävien avulla. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Ihmiset eivät pärjää ilman luontoa, mutta pärjääkö luonto ilman ihmistä? Onko luonnolla itseisarvo vai onko se vain hyödyke? Minkälainen luontoyhteys sinulla on?

Miksi myös toivon ylläpitäminen on tärkeää? Minkälainen taiteen rooli on luonto- ja ympäristökeskustelussa?

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI