Seta ry ja Etelä-Suomen Etno

Meistä-oppimateriaali

Meistä on maksuton oppimateriaali, jonka avulla voi käsitellä antirasistisia ja intersektionaalisia näkökulmia sateenkaarevuuteen yläkouluikäisten kanssa.

Materiaali pohjautuu Meistä-valokuvanäyttelyyn, jossa esiintyy eri etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ja rodullistettuja sateenkaari-ihmisiä. Materiaali on saatavilla painettuna ja verkossa pdf-tiedostona.

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta, kehon sukupuolitetuista piirteistä sekä perhe- ja suhdemuodosta. Seta tekee ihmisoikeustyön lisäksi koulutustoimintaa ja nuorisotyötä sekä tukee yli 30 jäsenjärjestönsä toimintaa. Seta ylläpitää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta, joka tarjoaa ja kehittää tukipalveluja transihmisille ja intersukupuolisille, sukupuoltaan pohtiville ja heidän läheisilleen.

Etelä-Suomen Etno on osa valtakunnallista Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa, joka toimii valtakunnallisena vuoropuhelun foorumina ja asiantuntijaverkostona. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan mahdollistamaan vuoropuhelua eli säännöllistä yhteistyötä ja parempaa ymmärrystä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä.

Miten ja missä?

VINKIN MUOTO
VINKKITYYPPI
HINTA